tehnici-decorative-caparol-00

CM Trust ArhiDesign – Tehnici decorative CAPAROL – CURS

tehnici-decorative-caparol-04

La inceputul lunii Martie a avut loc cursul oraganizat de grupul de firme CM Trust cu privire la modul de aplicare a tencuielilor decorative CAPAROL.

Deasemeni s-au prezentate tehnici decorative atat pentru interior cat si pentru exterior.

Printre materialele folosite amintim ArmaReno 700, un mortar mineral uscat pe baza de ciment, preparat in amestec cu apa si Putzgrund-ul aplicat pe stratul suport cu sau fara nuanta.

Caparol-ArmaReno-700

Caparol Capatect ArmaReno700 – Masa de spaclu interior-exterior

 Descriere

Domeniu de aplicare

„Mortar universal” de înaltă calitate având rolul de:

Adeziv pentru plăcile termoizolante  în cadrul sistemelor Capatect-WDVS A şi B; Masă de armare (tencuială grund) în cadrul sistemelor Capatect-WDVS A şi B (exclus panourile de termoizolare din vată bazaltică Capatect-MW-Fassadendämmplatte 033); Mortar de renovare pentru acoperirea tencuielilor vechi portante; Ca şi tencuială de aderenţă pe suprafeţele de beton netede fără strat de sinter, polistiren extrudat de tip XPS-R şi plăci fibrolemnoase de tip HWL; Ca tencuială decorativă drişcuită (exclus zonele de soclu stropite de apă).

Proprietăți

 •   Mortar uscat din grupa de mortare PII conform DIN V 18550, mortare de tencuială uzuale CS III conf. EN 998-1;
 •   Rezistenţa la foc “neinflamabil” respectiv “greu inflamabil” corespunzător componentelor sistemelor termoizolante
 •   Rezistent la intemperii
 •   Hidrofobă conform DIN EN 1067
 •   Înaltă permeabilitate la vaporii de apă (difuzie bună)
 •   Extrem  de rezistentă la tensionări datorită armării cu fibre
 •   Uşor de prelucrat, manual sau mecanizat
 •   Timp suficient de prelucrare
 •   Ecologic
 •   Îmbunătăţit cu aditivi pentru hidrofobizare, maleabilitate în procesare şi foarte bună
 • adeziune.

Ambalaj

Sac de 25kg, container de 800 kg, de 1000 kg sau la sac BigBag de 1,0 t

Culoare

Albă

Depozitare

În mediu uscat, ferit de umiditate, condiţii de păstrare a produselor pe bază de ciment sau var. Containerele si silozurile trebuie golite complet in cazul neutilizarii indelungate (pauza de iarna). În ambalajul original nedeschis, se poate depozita cca. 12 luni.

Date Tehnice

 •   Coeficient de absorbţie a apei W≤0,1 kg/(m2•h05) conform DIN EN 1062 – Clasă W3 (scăzut)
 •   Coeficient de difuzie Sd cca. 0,5 m conform DIN EN 1062, Clasa V2 (mijlocie) – la o grosime medie a stratului aplicat.
 •   Densitatea mortarului proaspăt Cca. 1,5 kg/dm3
 •   Aderenţa la polistiren   ≥ 0,08 N/mm2
 •   Rezistenţa mecanică             5,3 N/mm2

 

Aplicare

Suporturi recomandate

Pregătirea suprafeței suport

Recomandări generale: Suprafeţe suport trebuie să fie plane, curate, uscate, rezistente, portante, fără substanţe sau reziduuri de separare şi/sau ce duc la pierderea aderenţei. Glafurile ferestrelor şi accesoriile se vor acoperii cu bandă. Sticla, ceramica, clincherul, piatra naturală ,suprafeţele lăcuite şi eloxate se vor acoperii cu grijă.

Lipirea plăcilor de polistiren: Suprafaţa suport trebuie să fie portantă şi potrivită cerinţelor pentru aderenţă a sistemelor de termoizolaţie. Pe suprafeţele vechi se va testa compatibilitatea şi dacă este cazul unei dibluiri.

Strat de armare: Eventualele decalaje existente la îmbinările plăcilor de polistiren Capatect PS se şlefuiesc, praful rezultat ca urmare a abraziunii va fi înlăturat.

Mortar de renovare:

Suprafeţele minerale (Tencuieli din grupele de mortare PII sau PIII) dacă este necesar se curăţă pentru a se obţine o suprafaţă portantă. Suprafeţele minerale (Tencuieli din grupele de mortare PII sau PIII) cu suprafeţe uşor nisipoase se vor curăţa şi se vor grundui cu Capatect-Konzentrat 111. Straturi vechi aderente şi necretoase se vor curăţa cu jeturi de apă sub presiune. Straturi vechi aderente şi uşor cretoase vor curăţa cu jeturi de apă sub presiune şi se vor grundui cu Capatect-Konzentrat 111. Straturi vechi neaderente şi straturile care se exfoliază vor fi înlăturate. Suprafeţele cu mici fisuri în tencuială vor putea fi acoperite doar în cazul în care aceste crăpături nu vor mai prezenta mişcări (nu vor înainta).

Tencuială de aderenţă: Suprafaţa de beton se va curăţa dacă este necesar. Plăcile de polistiren extrudat neaderente sau îngălbenite se şlefuiesc, praful rezultat ca urmare a abraziunii fiind înlăturat. De pe suprafaţa plăcilor fibrolemnoase se vor îndepărta părţile insuficient fixate.

Mod de aplicare

Lipirea plăcilor termoizolante:

Plăci din polistiren şi vată minerală: Mortarul proaspăt se aplică pe spatele plăcii (suprafaţa cumulată de lipire a materialului pe placă trebuie să fie > 40%). Lipirea se face prin metoda punctului (aplicând o dungă de 5 cm de-a lungul marginii plăcilor + 3 puncte de mărimea podului palmei în mijlocul plăcilor).

Vată minerală sub formă de lamele – selectiv:

Aplicare pe întreaga suprafaţă: Înaintea aplicării plăcilor termoizolante, mortarul adeziv se aplică pieptănat pe spatele plăcii cu un fier de glet dinţat (distanţă între zimţi şi adâncimea acestora se alege în funcţie de natura şi starea suprafeţei suport).

Lipirea prin benzi: Masa adezivă se aplică pe perete prin stropire mecanizată sub forma unor benzi perpendiculare (suprafaţa de contact cu adezivul ≥50%). Benzile de adeziv trebuie să fie late de cca. 5 cm şi în centrul lor să măsoare cel puţin 1 cm grosime. Intervalul între axe nu are voie să depăşească 10 cm. Plăcile termoizolante trebuie aplicate imediat, prin apăsare, în patul proaspăt de adeziv, “înecate” şi presate. Pentru a evita formarea unei pojghiţe, suprafaţa de perete pregătită cu adeziv va fi doar cât să poată fi acoperită imediat cu plăcile de termoizolare. Diferenţele de nivel din stratul suport de până la ±1 cm, pot fi egalizate prin patul de adeziv. Plăcile termoizolante se îmbină între ele de jos in sus, prin apăsare şi presare. A nu se lăsa să pătrundă adeziv între marginile plăcilor (a se evita crearea de rosturi între plăci din mortarul de adeziv). Se va acorda o atenţie sporită asupra aplicării conform aliniamentului şi orientării firului cu plumb.  Pentru următoarea etapă de prelucrare se va păstra minim 48 de ore timp de uscare.

Strat de armare:

După aplicarea protecţiei la colţuri a ambrazurilor ferestrelor şi la muchii, precum şi a armăturii diagonale la colţurile deschiderilor faţadei, masa de armare trebuie aplicată pe plăcile izolatoare pe lăţimea traiectoriei ţesăturii, iar plasa de armare Capatect 650 trebuie înglobată prin apăsare cu o suprapunere de cca. 10 cm. În continuare se şpăcluieşte ud pe ud, astfel încât să se asigure o acoperire completă a suprafeţei plasei de armare. Aplicarea poate fi manuală sau mecanizată. Stratul de armare se va aplica la grosimi egale. Plasa de armare trebuie să fie înglobată la mijloc sau în treimea de suprafaţă a stratului. Grosimea stratului de armare poate fi aleasă între:
pe plăci termoizolante din polistiren: 3-7 mm
pe plăci termoizolante din vată bazaltică: 4-7 mm

Aplicarea armării pe plăcile de termoizolare din vata bazaltică de tip  Capatect-MW-Fassadendämmplatte 033 nu este posibilă.

Mortar de renovare:

În funcţie de stadiul obiectivului, Capatect ArmaReno 700 poate fi folosit şi la:
– Prelucrarea suprafeţelor cu defecte parţiale;
– Șpăcluirea finală şi netezirea tencuielilor vechi;
– prelucrarea întregii suprafețe a zidăriilor sau tencuielilor care necesită o renovare. În acest caz se recomandă înglobarea unei plase de armare. Aplicarea poate fi manuală sau mecanizată.

Tencuială decorativă:

În funcţie de gradul de absorbţie a stratului suport şi de condiţiile climatice din momentul aplicării, dacă este necesar, se va aplica  în prealabil un strat de grund din produsul Sylitol-Konzentrat 111. Pentru realizarea unei tencuieli decorative drişcuite, Capatect ArmaReno 700 se va trage pe suprafaţa suport existentă (straturi suport din grupa de mortare PII sau straturi de armare minerale) într-o grosime de cca. 2-3 mm. În procesul de uscare (rigidizare) a mortarului, suprafaţa poate fi prelucrată cu un disc umezit din pâslă sau burete.

Indicaţie: Dacă se doreşte realizarea unui sistem de termoizolaţie cu suprafaţă drişcuită din plăci Capatect-MW-Fassadendämmplatte 119, Capatect-MW-Fassadendämmplatte 149 EXTRA, Capatect-LS-Fassadendämmplatte VB 101 sau plăci elastificate din Capatect-PS-Fassadendämmplatte,  pentru acesta, pe lângă stratul de armare se va mai arma şi tencuiala finală. Această tencuiala finală  va fi realizată dintr-un strat de Capatect ArmaReno 700 de cca. 2-3 mm grosime. După întărirea acestui strat armat, peste acesta se va trage un strat suplimentar de cca. 2-3 mm din produsul Capatect ArmaReno 700 şi acesta este suprafaţa care va fi drişcuită pe parcursul procesului de rigidizare. De menţionat este faptul că, pe straturile drişcuite, ca urmare a aglomerării de liant pe suprafaţa acestora (strat de sinter superficial), apariţia unor uşoare fisuri descendente nu poate fi exclusă în totalitate. Acesta nu poate constitui obiectul unei reclamaţii. Tencuielile noi pot fi acoperite după un timp suficient de uscare (de regulă după 2 săptămâni în condiţiile unei temperaturi de 20oC şi umiditate relativă a aerului de 65%). În condiţii meteorologice nefavorabile (de ex. vânt puternic sau ploi), trebuie luat în considerare un timp de uscare prelungit. Prin aplicarea unui strat de grund suplimentar din produsul CapaGrund Universal, riscul apariţiei petelor de calcar de este diminuat. Astfel, straturile de finisaj (realizate din 2 straturi de ThermoSan sau AmphiSilan) pot fi aplicate după un timp de uscare de doar 7 zile.

Tencuială de aderenţă:

Pe suprafeţele de beton fără peliculă de sinter, pe plăci din polistiren extrudat de tip XPS/R- şi plăci fibrolemnoase de tip HWL, etc., produsul Capatect ArmaReno 700 se aplică într-o grosime de minim 5 mm şi se periază cu un fier de glet cu dinţi mari  respectiv suprafaţa se asperizează cu o mătură. Timp de uscare = cca. 1 zi/mm grosime a stratului, înainte ca tencuiala suport să fie portantă.

Consumul

Lipire:

Plăci termoizolante de polistiren: cca. 3,5-4,5 kg/m2
Plăci termoizolante de vată minerală: cca. 4,0-5,0 kg/m2

Strat de armare: cca. 1,3-1,5 kg/m2 pe mm grosime a stratului

Mortar de renovare şi tencuială de aderenţă: cca. 1,3-1,5 kg/m2 pe mm grosime a stratului

Strat final drişcuit: cca. 4,0-4,5 kg/m2 pe 3 mm grosime a stratului

Valorile de consum sunt orientative, acestea fiind mult influenţate de condiţiile de lucru sau de specificul obiectivelor. Un consum exact se determină după efectuarea unor probe.

Temperatura de lucru

Pe perioada de aplicare şi faza de uscare temperatura mediului înconjurător şi a stratului suport nu trebuie să scadă sub + 5°C. Nu se va lucra sub acţiunea directă a razelor solare, vânt puternic, ceaţă sau umiditate ridicată a aerului.

Uscarea/Timp de uscare

La +20oC şi 65% umiditatea relativă a aerului, stratul de tencuială de armare este uscat la suprafaţă după 24 ore.

Curăţarea instrumentelor de lucru

Se curăță cu apă după întrebuințare

Pregătirea materialului

Capatect ArmaReno 700 poate fi prelucrat mecanic cu mixere, maşini de tencuit, pompe cu melc, dar şi manual, cu un mixer puternic, cu viteză mică de rotaţie prin adaos de apă rece, curată, până se obţine o masă omogenă, fără aglomerări. După 5 min. de repaus, amestecul se mai omogenizează încă o dată scurt. Dacă este cazul, după această perioadă de repaus se mai poate adăuga puţină apă pentru reglarea consistenţei.
Consumul de apa: cca. 5-6 litri la sacul de 25 kg.

Se pa pregătii o cantitate de material ce va putea fi prelucrat în 2 ore.

Timpul de prelucrare a materialului diferă în funcţie de condiţiile meteorologice, valorile maxime fiind de 2 ore pentru material pregătit manual şi 60 minute pentru transportul mecanizat.  În nici un caz nu se va adăuga apă la materialul întărit în vederea refolosirii acestuia.

Exemplu pentru preparare mecanizată

Pulberea Capatect OneWay-Box Pulver cu malaxorul cu amestecare continuă Capa-M. (a se vedea informaţiile tehnice Capa-M) Malaxorul cu amestecare continuă Calypso 15, cu melc dozator respectiv amestecare şi pompă de transport Bero Speedy 15, cu melc cu raport de transmitere 1/1.

Date importante:

Respectaţi întotdeauna instrucţiunile producătorului de utilaj.

Racordarea electrică:

400 V curent alternativ trifazic / 16 A (sursă de alimentare cu curent electric a şantierului cu întrerupător de protecţie FI)

Racordarea la conducta de apă:

Furtun ¾” cu GEKA, presiunea necesară a apei în timpul funcţiunii maşinii 2,5 bar

Debit de apă necesar:

Pentru lipire cca. 330 l / h. Consistenţa dorită se poate regla de la ventilul de reglare fină al robinetului şi depinde de tipul maşinii.

Furtunuri de transport:

Diametrul intern de 35 mm, lungime de  13,3 m.
Diametru interior 25 mm, lungime10,0 m

Canale de transportare:

Lungimea maximă de transport de cca. 50 m (se poate optimiza în funcţie de obiect şi temperatură).

Aparatul de stropit:

Diametrul duzei de 10 mm.

Înainte de folosire, furtunurile de transport se amorsează cu nămol calcaros sau adeziv.

Indicaţie

Pentru protecţia împotriva acţiunii ploii în timpul fazei de uscare, dacă este cazul, schela se va

acoperii cu prelate. Pentru aplicare şi execuţie a se avea în vedere normele DIN 18550 precum şi DIN 18350 partea C.

Indicatii

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Pentru protecţia împotriva acţiunii ploii în timpul fazei de uscare, dacă este cazul, schela se va acoperii cu prelate. Pentru aplicare şi execuţie a se avea în vedere normele DIN 18550 precum şi DIN 18350.

Acest produs mineral pe bază de pulberi reacţionează alcalin. Irită pielea. Pericol real de afectare a ochilor. Nu se lasă la îndemâna copiilor. Se evită contactul cu ochii şi pielea. La contactul cu ochii aceştia se vor spăla bine cu multă apă şi se va consulta un doctor. Se recomandă folosirea de mănuşi şi ochelari de protecţie în cursul procesului de aplicare. În cazul ingerării se va prezenta de urgenţă  la doctor cu ambalajul sau eticheta produsului. Nu se inhalează praful.

Dispoziții Dezafectare

Doar sacul golit în întregime (fără moloz) se dă spre reciclare. Resturile de material întărit se evacuează ca deşeuri de construcţie sau demolare. EAK 170904.

Date privind siguranţa / Simboluri de risc la transport:

Simbol de risc: Xi – Iritant

Conţine: Ciment şi var stins (Hidroxid de calciu).

A se consulta de asemenea fişa de siguranţă a produsului.

Cod produs Vopsele și lacuri

ZP1

Autorizații

Z-33.41-130
Z-33.42-131
Z-33.43-132
Z-33.47-859
Z-33.49-1071
ETA-10/0436
ETA-10/0160

Alte informații

Vezi fișa de securitate a produsului.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600

E-mail:  tehnic@caparol.ro

Fisa tehnica

DOWNLOAD

caparol-spatii=medicale-cabinete

Vopsea Caparol – Vopseluri de interior pentru spatii medicale

Caparol ve prezinta o serie de vopseluri de interior superlavabile, ideale pentru zugravirea spatiilor medicale

0a20b418e8

Vopsea acrilică universală, pentru utilizări versatile în interior și exterior

67625ee9d6

Vopsea mată pentru interior cu o rezistență excelentă la curățare. Ideală în finisarea suprafețelor intens solicitate.

fe43090278

Vopsea profesională pentru spații cu standarde ridicate de igienă. Clasa 1 de lavabilitate, corespunde termenului de rezistentă la frecare conform DIN 53778.

462dc514d3

Sigilare epoxidică bicomponentă, în dispersie apoasă, pentru finisarea suprafeţelor de pereţi şi pardoseli cu trafic de autovehicule, sau cu solicitări mici sau medii de caracter industrial.

a6a3cdf17a

Vopsea de interior pe bază de silicat, fără solvent, de înaltă calitate – adecvată persoanelor alergice.

2ec3afe6c5

Vopsea de interior cu efect fotocatalitic pentru îmbunătăţirea igienei aerului din încăperi.

6dd3fcd4cb

Vopsea de interior din clasa de top, pentru un mediu sănătos. – Adecvată chiar și persoanelor alergice – Fără conservanţi.

954ffb5bcb

Grund destinat reducerii electrosmogului (poluării electro-magnetice) de înaltă sau joasă frecvenţă, din spaţiile interioare.

6f39a6d2b3

Vopsea de dispersie lucioasă cu aspect metalizat, pentru interior.

Vopselurile caparol pot fi folosite cu incredere in zugravirea cabinetelor medicale, a spitalelor, pentru cabinetele stomatologice si nu numai.

CarbonFassadenputz

Sistemul de termoizolaţie Carbon

Sistemul de termoizolaţie Carbon

GRAFIT, DIAMANT, FIBRĂ DE CARBON – UNUL Şl ACELAŞI LUCRU?
ÎN ESENŢĂ, TOATE AU LA BAZĂ ATOMUL DE CARBON – ÎNSĂ VALOAREA Şl PROPRIETĂŢILE LOR DIFERĂ ÎN MOD ESENŢIAL. UN ELEMENT CU MULTE UTILIZĂRI, MULTIVALENŢĂ OFERITĂ DE CELE PATRU LEGĂTURI ALE SALE.

Plăcile de polistiren expandat Dalmatina , o combinaţie de perle albe şi perle grafitate, îmbină termoizolarea superioară a plăcilor grafitate cu avantajele termodinamice ale plăcilor albe de polistiren, oferind în acelaşi timp importante puncte în plus faţă de plăcile termoizolante standard.

Un strat de armare trebuie să protejeze termoizolaţia timp de decenii împotriva mingilor lovite accidental de ziduri, a bicicletelor sprijinite de pereţi şi îndeosebi să ofere protecţie împotriva capriciilor vremii. Masele de şpaclu îmbunătăţite cu fibre de carbon prezintă caracteristici superioare, chiar la grosimi reduse, pe durata mai multor ani.

Produsele premium din gama Carbon, în combinaţie cu noul paletar Carbon-Edition A1 -un extras din colecţia 3D System plus în care au fost selectate exclusiv nuanţele fotosta-bile – asigură faţadelor cea mai înaltă clasă de rezistenţă a culorii la UV.

Solicitările de natură termo-fizică limitau până în momentul de faţă utilizarea nuanţelor întunecate (grd.luminozitate<20) pentru finisajele sistemelor termoizolante. Alegând noul sistem termoizolant Carbon, puteţi opta în condiţii de siguranţă pentru culori cu luminozitate până la 5 (negru).

Prin folosirea pigmenţilor speciali nanostructurati se reduce semnificativ aderenţa particulelor de murdărie: lumina naturală a soarelui activează (prin fotocataliză) aceşti pigmenţi special optimizaţi nanotehnologic ce dezmembrează particulele de murdărie, acestea fiind astfel uşor de îndepărtat de vânt şi ploaie.

TERMOIZOLARE SUPERIOARA

PLĂCILE TERMOIZOLANTE DALMATINA® SIGURANŢĂ TERMICĂ, PUNCT CU PUNCT

Inovaţie de la Caparol: plăcile de polistiren expandat Dalmatina®, o combinaţie de perle albe şi perle grafitate, îmbină termoizolarea superioară a plăcilor grafitate cu avantajele termodinamice ale plăcilor albe de polistiren, oferind în acelaşi timp importante puncte în plus faţă de plăcile termoizolante standard.

Puncte în plus:

 • Putere ridicată de termoizolare: cu un coeficient de transfer termic de 0,0329 W/mK, plăcile Dalmatina® realizează o termoizolare superioară cu cca. 15% faţă de polistirenul alb expandat, pentru aceeaşi grosime şi densitate a plăcii => mai multă eficienţă de izolare (sau reducere corespunzătoare a grosimii stratului de izolare);
 • Stabilitate dimensională;
 • Insensibilitatea termică garantează o siguranţă maximă la aplicare;
 • Aspect unic, de neconfundat, pentru un control rapid al calităţii;
 • Montaj mai uşor : rosturile dintre plăci sunt mai uşor de observat la montare în cazul polistirenului Dalmatina® decât în cazul polistirenului alb, care reflectă lumina şi împiedică vederea, creând efectul de „orbire”;
 • Randament mai ridicat la izolare termică: datorită coeficientului de transfer termic de 0,034 W/mK, plăcile termoizolante Dalmatina® oferă o eficienţă termică mai ridicată cu 15 procente la izolaţia faţadelor precum şi posibilitatea de a reduce în mod corespunzător grosimea stratului de izolaţie.

Aplicare în siguranţă

Chiar şi în cazul temperaturilor ridicate, plăcile termoizolante pentru faţade Dalmatina® se pot depozita fără probleme şi pot fi aplicate în deplină siguranţă. Lipsa lor de sensibilitate termică conferă o foarte mare stabilitate dimensională, fiind exclusă o deformare nedorită sau o curbare a plăcii proaspăt aplicate.

Fenomenul de evaporare – uscarea prea rapidă a masei de armare din cauza plăcilor de izolaţie prea încălzite – aparţine de asemenea trecutului.

In plus, datorită stabilităţii dimensionale, devine inutilă umbrirea schelelor care necesită costuri ridicate.

Calitate unică

Aspectul optic inconfundabil face uşoară identificarea materialului pe faţadă, fiind astfel garantată calitatea produsului şi făcând imposibilă substituirea lui cu altul de calitate îndoielnică: scor maxim la capitolul siguranţă!

Nu vă asumaţi riscuri în cazul sistemelor de termoizolaţie! Alegeţi siguranţa punct cu punct oferită de plăcile termoizolante DALMATINA®, inovaţie de la CAPAROL.

termoizolatie superioara

tab1

REZISTENTA LA IMPACT

EDITIA CARBON. HIGH TECH PUR. FATADE REZISTENTE LA SOLICITARILE EXTREME.

Sistemul termoizolant Carbon asigură faţadelor siguranţă prin rezistenţa la solicitări mecanice. Cu ajutorul fibrelor de carbon se obţin sisteme termoizolante cu o rezistenţă maximă în zona soclurilor şi a zonelor de acces, puternic solicitate mecanic.

Rezistenţa la solicitări extreme se obţine prin utilizarea fibrelor de carbon în reţetele de fabricaţie a produselor noastre premium Carbon. Masele de şpaclu îmbunătăţite cu fibre de carbon prezintă caracteristici superioare – chiar la grosimi reduse – pe durata mai multor ani.

Rezistenta la tracţiune a fibrelor de carbon este de 20 de ori mai mare decât cea a titanului, astfel se obţine o rezistenţă înaltă la solicitările mecanice şi termice la care este supusă faţada. Rezistenta la solicitările mecanice ale sistemului termoizolant Carbon este demonstrată prin testul de impact cu bilă. Acest test stabileşte rezistenţa sistemelor de termoizolaţie compozite cu straturi de tencuială, în conformitate cu “Ghidul pentru agrementul tehnic european – ETAG 004”.

Toate componentele Ediţiei Carbon au performanţe net superioare limitei de 10 Jouli, solicitată de către normativ.
Ediţia Carbon rezistă la lovituri de ordinul a 50 de Jouli.

Ediţia Carbon a absolvit cu succes şi alte verificări cum ar fi: rezistenta la lovituri de mingi conform DIN 18032-3, de asemenea sistemul a fost calificat cu gradul de rezistenţă 5 (maxim) la grindină.

Prin sistemul termoizolant Carbon, utilizaţi un sistem care restabileşte limitele în ceea ce priveşte rezistenţa mecanică a faţadei!

try1-8

try1-9

tab2

FOTOSTABILITATE

REZISTENTA IN TIMP A CULORII LA UV

Vă invităm să vă bucuraţi de gama bogată de nuanţe care rămân proaspete şi strălucitoare pe termen lung. Ediţia Carbon îmbină avantajele a două inovaţii Caparol pentru faţade: paletarul Carbon-Edition A1 pentru faţade şi tehnologia nano-hibrid pentru faţade curate.

Noul paletar Carbon-Edition A1 pentru faţade este un extras din colecţia 3D-System Plus. Au fost selectate exclusiv nuanţele realizate cu pigmenţi anorganici de cea mai înaltă calitate, care împreună cu CarboSil Fassadenfarbe asigură o fotostabilitate îndelungată. Nuanţele din paletarul A1 oferă, în combinaţie cu produsele pre-mium din gama Carbon, o siguranţă sporită în ceea ce priveşte alegerea culorilor pentru faţade. Clasificarea nuanţelor se bazează pe Fişa BFS 26 a Comisiei de Stat pentru Vopsele şi a Protecţiei Valorilor Imobiliare (Germania) şi confirmă poziţionarea vopselei nuanţate CarboSil Fassadenfarbe în cea mai înaltă clasă de calitate a acoperirilor pentru faţade (clasa A) şi a pigmenţilor anorganici (grupa 1).

Noua vopsea CarboSil Fassadenfarbe reprezintă prima generaţie de vopsele care dispune de toate avantajele oferite de tehnologia nano-hibrid (NQG). Faţade mai curate pe termen lung, o intensitate mai înaltă a culorilor şi de asemenea o fotostabilitate îndelungată, sunt avantajele care desemnează această vopsea ca fiind alegerea cea mai sigură pentru faţada dumneavoastră. Aceste avantaje reprezintă un pas important în ceea ce priveşte realizarea construcţiilor durabile. Astfel se prelungesc intervalele de renovare şi scade consumul de material pe durata ciclului de viaţă a clădirilor.

try1-11

tab3

NUANTE INTENSE

SISTEMUL CARBON
NUANTE INTENSE? TOTUL ESTE POSIBIL!

Solicitările de natură termo-fizică impun cerinţe ridicate suprafeţelor de faţade izolate termic. Până în momentul de faţă era imposibilă utilizarea nuanţelor închise (grad de luminozitate < 20) pe sisteme de termoizolaţii din cauza tensiunilor înalte ce apar la temperaturi ridicate, constituind un risc ridicat de apariţie a fisurilor.

Acest lucru s-a schimbat considerabil: a apărut Sistemul Carbon care face posibilă utilizarea în condiţii de siguranţă a nuanţelor închise şi pentru sistemele de termoizolaţii.

Variaţiile mari de temperatură într-un interval scurt de timp şi temperaturile maxime înregistrate la suprafaţa finisajului sunt doi parametri care în cazul sistemelor clasice de termoizolaţie limitează alegerea culorilor în nuanţe închise.

Gradul de luminozitate: Noul sistem de termoizolatie CARBON face posibila utilizarea pentru stratul de finisaj a culorilor cu grad de luminozitate 5 (negru).

Variaţiile maxime de temperatură apar în zilele însorite de iarnă (vezi fig. 1). Suprafeţele faţadelor vopsite în culori închise pot ajunge la temperaturi de până la 60°C. Umbrirea bruscă, datorată apariţiei norilor, are ca efect răcirea imediată a suprafeţei: variaţiile de temperatură de până la 50°C determină apariţia unor tensiuni enorme, straturile uzuale de armare neputând rezista la astfel de solicitări. Şi temperaturile înalte reprezintă un pericol pentru faţadele termoizolate. în timp ce expunerea la soare nu reprezintă un pericol pentru suprafeţele în culori deschise (vezi fig. 2), pe suprafeţele în culori închise se pot înregistra temperaturi peste 70°C pe durata mai multor ore. Plăcile convenţionale din polistiren nu rezistă la astfel de solicitări: se deformează, apar fisuri şi se diminuează efectul de termoizolare.

Sistemul de termoizolaţie Carbon oferă perspective noi: datorită utilizării unui strat final cu o elasticitate înaltă, întărit cu fibră de carbon şi a utilizării plăcilor termoizolante din vată minerală, variaţiile bruşte şi vârfurile de temperatură nu mai constituie o problemă.

Drept urmare, datorită acestor avantaje este posibilă realizarea în premieră a suprafeţelor de culori închise (cu grad de luminozitate până la 5) pe sistemele de termoizolaţii.

Utilizaţi acest avantaj tehnologic pentru realizarea unor termoizolaţii ce permit alegerea liberă a nuanţelor!

try1-13

tab4

AUTOCURATARE

SISTEMUL CARBON. NANOTEHNOLOGIE. FATADE FRUMOASE, CURATE SI REZISTENTE IN TIMP.

Murdăria şi praful schimbă în mod semnificativ imaginea „cărţii de vizită” a construcţiei, faţada. Mucegaiul, algele şi ciupercile necurăţate la timp, pot aduce prejudicii de durată proprietarilor, de la cele tehnice (distrugerea finisajului clădirii) până la cele financiare, sau chiar de sănătate. Pagubele pot fi însemnate iar lucrările de reabilitare şi reparaţii sunt costisitoare. Faţadele necesită în plus, protecţie la intemperii, rezistenţă la UV şi la solicitări mecanice (şocuri, lovituri, zgârieturi).

Un finisaj performant implică o permeabilitate ridicată la vaporii de apă şi gaze, lăsând peretele să respire. Cerinţa cea mai importantă este protecţia zidăriei împotriva umidităţii produse de apă, de ploaie şi intemperii.

Cea mai dificilă misiune a produselor de finisaj pentru faţade constă în protecţia sistemelor de termoizolaţii. Pe timp de zi, sub lumina soarelui, faţadele termoizolate se încălzesc până la 60 °C -70°C. Noaptea, temperaturile scad rapid. Aceste fluctuaţii extreme de temperatură, de multe ori de peste 40°C, supun straturile subţiri ale produselor de finisaj la şocuri termice puternice. în plus, datorită faptului că lianţii vopselelor de exterior uzuale sunt termoplastici şi mai puţin stabili, se creează un mediu favorabil pentru fixarea prafului şi murdăriei pe faţadă. într-un astfel de mediu şi culorile se degradează mai uşor.

Pentru rezolvarea tuturor acestor probleme, Caparol a dezvoltat un nou concept tehnologic şi arhitectural: Ediţia Carbon. Vopseaua de faţadă şi tencuielile decorative din gama Carbon sunt îmbunătăţite cu fibre de carbon şi produse după o formulă specială, care le conferă proprietăţi fizico-structurale deosebite, diferite de produsele obişnuite.

Caracteristicile dezvoltate datorită tehnologiei nano-hibrid (NQG) întărită cu fibre de carbon, permit aplicarea acestor produse de finisaj final, pe toate sistemele de termoizolaţii. Extrem de performante, aceste produse de finisaj vă oferă:

 • protecţie înaltă împotriva intemperiilor;
 • durabilitate ridicată a finisajelor pe sistemele de termoizolaţie;
 • permeabilitate foarte bună la vapori de apă;
 • protecţie împotriva apariţiei şi dezvoltării algelor, ciupercilor, mucegaiului;
 • păstrarea aspectului proaspăt al culorilor, inclusiv al celor în nuanţe întunecate.

Rezultatul acestor tehnologii este fenomenul de AUTOCURAŢARE a faţadelor.
Construcţia tridimensională a reţelei nano-cuarţ NQG conferă duritate, astfel încât fenomenul de înmuiere (plasticitate termică) a produsului de finisaj datorită acţiunii razelor UV, chiar şi pe timpul verilor calde, este aproape complet exclus. Această reţea specială creează o barieră în calea menţinerii umidităţii pe faţadă şi reduce în mod semnificativ posibilitatea de lipire a murdăriei sau a prafului fin pe suprafaţa construcţiei. Mai mult, pe timp de vânt puternic, grindină, zăpadă sau ploaie intensă, vopseaua sau tencuiala decorativă nu suferă niciun fel de deteriorări.

tab5

SERIA CARBON

Fatade imbatabile

Tehnică pură pentru protecţia maximă a faţadei. Stratul de armare dovedeşte o rezistenţă deosebit de ridicată la stropii de ploaie şi la lovituri >>50 Jouli.

De neclintit

De neclintit în ceea ce priveşte rezistenţa la solicitări termice şi mecanice: combinaţia unică de elasticitate şi tărie îi maximizează durata de viată.

Siguranta oferita fatadei

Mortar mineral alb, întărit cu fibră de carbon, cu rezistenţă ridicată la impact, aplicabil şi mecanizat.

Protectie indelungata

Un nou standard de calitate – suprafeţe mai uscate ca niciodată, prevenirea apariţiei fisurilor asigură prospeţimea culorilor faţadei în timp.

Bucuria culorii

Putere excelentă de acoperire, ranforsare cu fibre de carbon, protecţie la intemperii: ultima generaţie de materiale.

carbonit1CarboNit – Sistemul de protectie a soclului

FAŢADE IMBATABILE

DOMENIUL DE APLICARE: Faţade, în special pentru zona intrărilor şi a soclurilor.
AVANTAJ: Protecţie maximă împotriva şocurilor mecanice şi a fisurilor faţadei. Cea mai înaltă clasă de rezistenţă la grindină.

TEHNICĂ PURĂ:
Zona soclului şi a intrării într-o clădire sunt cele mai expuse. Nicăieri altundeva nu se văd mai repede urmele uzurii.

Masa de armare CarboNit este un material bi-component alcătuit din CarboNit şi CarboNit Powder. Este întărită cu fibre de carbon, extrem de rezistentă la lovire, pentru realizarea unui strat armat în zona soclului, cu o grosime a stratului de până la 8 mm. Acest produs a fost dezvoltat special pentru a face faţă solicitărilor extreme de ordin mecanic, precum şi utilizării intensive în zonele expuse ploii şi stropirii cu apă.

Cu o rezistenţă la impact de peste 50 Jouli, o faţadă protejată cu CarboNit este asigurată împotriva actelor de vandalism. Rezistenţa imbatabilă la lovire este datorată procentului
extrem de ridicat de fibre de carbon din componenţa materialului, precum şi utilizării exprese a diferitelor lungimi de fibră. Prin întărirea nanocristalină a masei de armare este posibilă atingerea nivelului maxim de performanţă ce stabileşte noi limite: conform criteriilor EOTA, această rezistenţă la impact, extrem de ridicată, nu poate fi testată pe standurile de probă existente la majoritatea institutelor. Laboratoarele autorizate pentru a putea efectua această testare trebuie să adapteze directiva ETAG la valorile rezultate din testarea produsului.

Avantaje la toate nivelele – prima soluţie reală pentru elemente de faţadă şi pentru socluri solicitate extrem.

carbonit2

carbonspachtel1CarbonSpachtel – suprafata protectoare de carbon

DOMENIUL DE APLICARE: Strat de armare al faţadelor izolate cu polistiren.
AVANTAJ: Siguranţă şi durată de viaţă.

STRATUL DE PROTECŢIE CU CARBON DE LA CAPAROL

Un strat de armare trebuie să protejeze izolaţia timp de decenii împotriva mingilor lovite accidental de ziduri, a bicicletelor sprijinite de pereţi şi îndeosebi să confere protecţie împotriva capriciilor vremii. în mod curent se utilizează straturi de armare de 3 mm grosime: rezistenţa la şocuri mecanice de 15 Jouli recomandă Carbon Spachtel ca fiind soluţia rezistentă la solicitările mecanice uzuale.

CarbonSpachtel este prima masă de armare special concepută pentru sistemele termoizolante rezistente la solicitări mecanice.

Carbonul este pe bună dreptate supranumit „materialul minune” în acele domenii în care utilizarea lui a dus la atingerea de performanţe aflate la „limita imposibilului”. Este ACEL material utilizat în Formula 1, ciclism, iahting, însă şi în robotică, deoarece chiar şi în cazul unor grosimi reduse, materialul dovedeşte o rezistenţă extremă.
Pericolul evident pentru faţade rezultă din solicitările de ordin mecanic; pe lângă acestea, solicitările termice reprezintă un factor de risc la fel de ridicat. Materialele termoizolante de grosimi tot mai mari implică solicitări crescute pentru restul componentelor sistemelor termoizolante. Prin caracteristicile sale unice, fibra de carbon este materialul ideal pentru o armare de lungă durată a faţadei.

Combinaţia de elasticitate şi rezistenţă extremă a fibrei de carbon fac din CarbonSpachtel un unicat.

carbonspachtel2

Carbon Minera – siguranta oferita fatadei

Armarea prin utilizarea fibrei de carbon

DOMENIUL DE APLICARE: Strat de armare al faţadelor izolate cu polistiren.
AVANTAJ: Siguranţă în faţa solicitărilor termo-mecanice ale faţadei.

Acum Caparol vă propune utilizarea celor mai moderne tehnologii, pe bază de carbon, în domeniul faţadelor.

Carbon Minera este o masă de armare sub formă de pulbere, special concepută pentru sistemele termoizolante puternic solicitate. Scopul principal este obţinerea unui sistem cu rezistenţă crescută la solicitările termo-mecanice, cauzate de diferenţele mari de temperatură zi/noapte din faţadă. Datorită elasticităţii şi rezistenţei extrem de ridicate la lovire, stratul de armare Carbon Minera permite amortizarea tensiunilor.

Fibrele de carbon asigură chiar şi după mulţi ani protecţia eficientă şi de durată, în cazul în care tencuiala de bază pierde ceva din elasticitatea sa în timp.

Carbon Minera este un mortar uscat, cu liant de var-ciment alb, îmbunătăţit cu fibre de carbon, special pentru sistemele de termoizolaţii Capa-tect, adecvat pentru aplicarea pe polistiren şi pe vată minerală. Grosime 3-5 mm. Verificat ETAG 004.

Proprietăţi:

 • Prelucrabilitate excelentă;
 • Optimizată pentru aplicare manuală sau mecanizată;
 • Liant mineral, de calitate înaltă;
 • Armare cu fibre de carbon;
 • Permeabilitate ridicată la vaporii de apă;
 • Hidrofobizare ridicată.

Rezistenţa crescută la solicitările termo-mecanice asigurată de reţeta îmbogăţită cu fibră de carbon, conferă produsului Carbon Minera caracteristici superioare maselor de armare obişnuite.

Cu Carbon Minera vă oferim în primul rând o soluţie practică – şi aceasta într-un cadru atractiv ca preţ.

carbonminera

Carbon Fassadenputz – suprefete intacte pe termen lung

DOMENIUL DE APLICARE: Ca tencuială decorativă pe toate tipurile de faţade.
AVANTAJ: Suprafeţe curate, frumoase şi rezistente în timp.

FIBRA DE CARBON – EFECT CONVINGĂTOR

Datorită fibrei de carbon, intemperiile şi variaţiile extreme ale temperaturii nu afectează tencuiala Carbon Fassadenputz. în cazul tencuielilor, după circa 10-15 ani, adevărata calitate îşi spune cuvântul. Apar în mod evident diferenţele calitative între o tencuială superioară şi una obişnuită. în cazul unor grosimi mai mari ale straturilor termoizo-lante şi în consecinţă a solicitărilor termo-mecanice mult mai ridicate, această perioadă este semnificativ redusă.

Odată apărute primele fisuri, procesul ulterior de îmbătrânire a faţadei se accelerează datorită suprafeţei de acţiune tot mai mari. Faţada suferă un proces de deteriorare constructiv-funcţional, dar şi estetic: datorită suprafeţei fisurate, culorile devin mate şi opace.

Fibra de carbon din tencuiala Carbon Fassadenputz prelungeşte durata de viaţă a faţadei în mod semnificativ, împiedică apariţia fisurilor şi păstrează prospeţimea culorii în timp. în plus, materiile prime nanoscalare generează şi întreţin un efect de autocurăţare de durată.

CURAT, CURAT,…GENIAL!

Cea mai sigură metodă de protecţie a unei faţade împotriva algelor şi mucegaiuri lor este păstrarea uscată a suprafeţei. Pentru aspectul uscat şi curat al faţadei, cel mai important rol îl joacă combinaţia a doi factori: coeficientul de capilaritate (w) cât mai mic – ce indică o cantitate cât mai mică de apă ce pătrunde în tencuială – şi capacitatea de difuziune cât mai mare (valoare sd minimă) – ce indică rapiditatea uscării faţadei după o aversă de ploaie. Tencuiala Carbon Fassadenputz, dezvoltată de Caparol, asigură faţade uscate şi curate prin maximizarea caracterului hidrofob şi a capacităţii de difuziune. Carbon Fassadenputz este din toate privinţele o tencuială de nouă generaţie!

Carbon Fassadenputz este disponibilă în structură „zgâriată” cu granulaţie de 2 şi 3 mm şi în structură „bob-lângă-bob” cu granulaţie de 1,5; 2 şi 3 mm.

CarbonFassadenputz

CarboSil Fassadenfarbe – noua era a vopselelor de fatada

Armarea prin utilizarea fibrei de carbon

DOMENIUL DE APLICARE: Toate tipurile de faţade.
AVANTAJ: Culori fotostabile – cea mai înaltă clasă de rezistenţă la UV.

NOUA ERA A VOPSELELOR DE FAŢADĂ TEHNOLOGIE NANOHIBRID SI FIBRĂ DE CARBON

CarboSil Fassadenfarbe deschide o nouă eră a vopselelor evidenţiindu-se prin caracteristici fizico-constructive de excepţie.

Tehnologia inovativă încorporată în liantul nano-hibrid asigură faţade mai curate pe termen lung, o prospeţime îndelungată a culorilor şi cea mai înaltă clasă de rezistenţă la UV.

Noua vopsea de faţadă Carbon convinge datorită întăritorului său unic pe bază de fibre de carbon ce asigură acoperirea şi mascarea de durată a fisurilor fine din stratul suport. în plus particulele Nano-Quarz întăresc combinaţia specială de lianţi – răşini siliconice şi creează o reţea tridimensională densă şi dură ce acţionează împotriva murdăriei, păstrând astfel faţadele curate pentru mai multă vreme.

Vopseaua de faţadă CarboSil reuneşte avantajul confirmat al vopselelor dispersii cu cel al vopselelor clasice pe bază de silicaţi, fiind recomandată ca strat final pentru toate tencuielile minerale, cele pe bază de răşini sintetice, finisate sau nefinisate, vopselele silicatice vechi, vopselele de dispersie mate şi sistemele de termoizolaţie intacte.

Faţade mai curate pe termen lung, colorate în culori intense, rezistente la decolorarea provocată de radiaţia UV, sunt avantajele ce recomandă această vopsea ca fiind soluţia perfectă pentru faţada dumneavoastră.

CarbosilFassadenfarbe

Profilul de colţ pentru zone arcuite

Sisteme de termoizolatie si fatade Capatect

Şina de soclu

Capatect Sockelschiene
Şină de soclu utilizată pentru începerea , susţinerea şi închiderea sistemului de termoizolaţie în partea inferioară. Este prevăzută cu profil de picurare.

Lăţimi disponibile: 2, 3,4, 5, 6, 7,8,10,12, 14,15,16,18, 20 cm

Ambalare: 2 ml

sina de soclu

Avantajele utilizării şinei de soclu:

 • Suport robust şi durabil pentru primul rând de plăci
 • Etanşează sistemul
 •  Protejează împotriva rozătoarelor şi a altor vieţuitoare
 • Protejează partea inferioară a sistemului împotriva apei

Lipsa sinei de soclu:

lipsa sina soclu

Setul de montaj pentru şina de soclu

Capatect Montage Set
Set de montaj pentru fixarea şinei de soclu, cuprinde: dibluri din plastic cu şurub, agrafe din material plastic pentru îmbinarea şinei de soclu şi plăcuţe distanţiere.

Amblare: Cutie carton ce conţine:

 • 150 dibluri
 • 40 agrafe
 • 50 distanţiere

set motaj sina soclu

Avantajele utilizării setului de montaj:

 • Fixare rapidă a cu ajutorul diblurilor
 • Conectarea şi fixarea şinelor utilizând agrafe
 • Compensarea diferenţelor de planeitate cu ajutorul distanţierelor
 •  Asigură montajul corect şi rapid al şinei de soclu

Lipsa setului de montaj

 • Permite mişcarea independentă a şinelor de soclu
 • Lipsa planeităţii şinei de soclu crează dificultăţi la lipirea plăcilor
 • Lipsa planeităţii e vizibilă la suprafaţa plăcilor termoizolante
 • Lipsa planeităţii determină un consum mai mare a masei de şpaclu

Profilul de închidere la şina de soclu

Capatect Sockelschienen-Aufsteckprofil
Profil de conexiune din material plastic, cu plasă de armare din ţesătură de fibre de sticlă şi profil de picurare. Asigură conexiunea şinei de soclu la masa de armare generală.

Latime plasa: 10cm

Lungime: 2.5 ml

profil inchidere sina soclu

Avantajele utilizării profilului de închidere la şina de soclu:

 • Conectează şina de soclu la sistemul de termoizolatie
 • Etanşează sistemul
 • Elimină posibilitatea de apariţie a fisurilor
 • Dispune de picurător
 • Dispune de bandă autoadezivă pentru montaj rapid şi uşor

Lipsa profilului de închidere la şina de soclu:

lipsa profilului de inchidere sina soclu

Profilul de colt cu plasa

Capatect Gewebe-Eckschutz
Profil de colţ din material plastic prevăzut cu plasă de armare din ţesătură de fibre de sticlă

Latime plasa: 10×15 cm
Lungime profil: 2,5 ml

Capatect Rolleck
Profil flexibil din plastic, prevăzut cu plasă de armare, destinat colţurilor cu unghi diferit de 90°.

Latime plasa: 10×10 cm
Ambalaj: Cutie carton 25 ml

profilul de colt cu plasa

Avantajele utilizării profilului de colţ:

 • Oferă protecţie şi rezistenţă la lovituri
 • Formează colţul pentru un finisaj uşor
 • Elimină posibilitatea de apariţie a fisurilor

Lipsa profilului de colţ

lipsa profilului de colt

Profilul de colţ cu picurător

Capatect Tropfkanten profil
Profil de colţ cu plasă din fibră de sticlă, prevăzut cu picurător. Se montează în zonele unde apa pătrunde în intradosuri, de ex. pe partea superioară a şpaleţilor de la ferestre şi uşi, cât şi colţul inferior a balcoanelor.

Latime plasa: 12×12 cm
Lungime profil: 2,5 ml

profil de colt cu picurator

Avantajele utilizării profilului de colţ cu picurător:

 • Impiedică apa să pătrundă în intradosurile orizontale
 • Oferă protecţie şi rezistenţă
 • Facilitează formarea si finisarea colturilor

Lipsa profilului de colţ cu picurător

lipsa profil de colt cu picurator

Profilul de închidere la ferestre si usi

Capatect Anputzprofil
Profil special cu ţesătură din fibre de sticlă, utilizat pentru conectarea sistemului de termoizolaţie la ferestre şi uşi. Este prevăzut cu bandă de etanşare autoadezivă.

Latime plasa: 12cm
Lungime profil:1,5 ml

profilul de închidere la ferestre si usi

Avantajele utilizării profilului de închidere pentru ferestre şi uşi:

 • Elimină fisurile din jurul ferestrelor şi a uşilor
 • Montaj rapid cu bandă autoadezivă
 • Prevăzut cu bandă detaşabilă pentru lipirea foliei de protecţie

Lipsa profilului de închidere la ferestre şi uşi

lipsa profilul de închidere la ferestre si usi

Plasa de armare profilată 3D

Capatect Sturzeckwinkel
Plasă profilată 3D din ţesătură din fibre de sticlă, utilizată pentru armarea a două zone într-o singură operaţiune – colţul interior al şpaletului şi armarea diagonală a uşilor şi ferestrelor.

Dimensiuni plasă: 20x20x20 cm

Plasa de armare profilată 3D

Avantajele utilizării profilului de colţ cu picurător:

 • Elimină fisurile din zona de colţ a ferestrelor şi a uşilor
 • Oferă protecţie dublă într-o singură operaţiune
 • Montaj rapid fără suprapunerea mai multor straturi de plasă

Lipsa profilului de armare 3D

lipsa Plasa de armare profilată 3D

Plasa de armare la colturile deschiderilor

Capatect Anputzprofil
Plasă din ţesătură din fibre de sticlă, destinată armării colturilor la usi si ferestre, atunci când acestea sunt în plan cu faţada.

Dimensiuni plasa: 55x33cm

Plasa de armare la colturile deschiderilor

Avantajele utilizării profilului de colţ cu picurător:

 • Elimină fisurile din zona de colţ a ferestrelor şi a uşilor
 • Montaj rapid
 • Contribuie la rezistenţa şi durabilitatea termosistemului

Lipsa profilului de armare la colţurile deschiderilor

lipsa Plasa de armare la colturile deschiderilor

Profilul de despărţire

Capatect Putzabschlussprofil
Profil din PVC, prevăzut cu ţesătură din fibră de sticlă, utilizat pentru realizarea închiderilor sau a trecerilor de la un tip de finisaj (culoare, structură) la altul.

Latime plasa: 10cm
Lungime profil: 2,5 ml

Profilul de despărţire

Avantajele utilizării profilului de despărţire:

 • Asigură o despărţire perfectă între două nuanţe, structuri sau tipuri de material
 • Ambele materiale pot fi aplicate fără timp de aşteptare
 • Scurtează timpul de lucru
 • Nu permite întrepătrunderea materialelor

Lipsa profilului de despărţire

 • Timp îndelungat de aplicare
 • Numai după uscarea primului material poate fi aplicat al doilea
 • Necesită mai multă atenţie
 • Despărţire imperfectă cu întrepătrunderi

Profilul de colţ pentru zone arcuite

Capatect ArkadeEckschutz
Profil flexibil din material plastic, prevăzut cu plasă de armare din ţesătură din fibre de sticlă, utilizat pentru armarea colţurilor arcuite a deschiderilor – ferestre şi uşi.

Latime plasa: 10×15 cm
Lungime profil: 2,5 ml

Profilul de colţ pentru zone arcuite

Avantajele utilizării profilului flexibil pentru colţ:

 • Oferă protecţie şi rezistenţă la lovire
 • Formează colţul pentru un finisaj uşor
 • Elimină posibilitatea de apariţie a fisurilor

Lipsa profilului de colţ flexibil

 • Finisaj inestetic
 • Timp îndelungat de finisare
 • Colţuri neprotejate la lovire
 • Posibilitatea apariţiei fisurilor

Plasa de armare a bosajelor

Capatect Bossengewebe
Plasă profilată pentru armarea nuturilor realizate pe suprafaţa sistemelor de termoizolaţie. Sunt disponibile 3 forme standard: A,B şi C. Stratul de armare se realizează cu ajutorul fierului de glet profilat Bossen-Kelle 695/01.

Latime plasa: 10×15 cm
Lungime profil: 2,5 ml

Avantajele utilizării bosajelor:

 • Se realizează în stratul de termoizolaţie (polisitren peste 6 cm) – Nu fisurează datorită plasei de armare
 • Nu există îmbinări ca la profileie aplicate ulterior
 • Nu există riscul desprinderii de pe faţadă
 • Oferă eleganţă şi stil faţadelor

Plasa de armare a bosajelor-1

Plasa de armare a bosajelor-2

Plasa de armare a bosajelor-s3Plasa de armare a bosajelor-s1Plasa de armare a bosajelor-s2

Profilul pentru rosturi de dilataţie

Capatect Dehnfugenprofil
Profil din PVC, prevăzut cu plasă de armare şi membrană de dilataţie, utilizată pentru realizarea rosturilor de dilataţie de la 5-25 mm. Sunt disponibile profîle pentru rosturi de dilataţie coplanare -Tip E, cât şi pentru rosturi de 90°. – Tip V.

Latime plasa: 10×10 cm
Lungime plasa: 2,5 ml

Profilul pentru rosturi de dilataţie-1

Profilul pentru rosturi de dilataţie-2

tdp6

Tencuiala siliconica structurabila, hidrofoba Caparol

Descrierea produsului

Tencuială structurabilă pe bază de răşină siliconică, cu o structură tip R – „zgâriată” sau tip K -„bob lângă bob”, cu o înaltă permeabilitate la vapori de apă. Aplicabilă ca strat final pentru:

 • Sisteme de termoizolaţie Capatect
 • Beton, neacoperit
 • Tencuieli din grupele de mortare PII + PIII conform DIN V 18550
 • Suprafeţe cu vopsea pe bază de dispersie, portante, mate
 • Acoperiri silicatice portante

Nu sunt recomandate suprafeţele cu eflorescenţe de sare, precum şi suprafeţele din material plastic sau lemn.

 • Gata pregătită pentru aplicare
 • Aplicare facilă
 • Permeabilă la vapori de apă
 • Rezistenţă de lungă durată a culorii la razele UV
 • Cu film de protecţie împotriva atacului algelor, ciupercilor şi a mucegaiului
 • Rezistentă la intemperii şi la factorii de mediu ii Ecologică, cu miros plăcut
 • Robustă
 • Diluabilă cu apă

Ambalaj – 25kg

Culoare – Alb

Silicon-Fassadenputz se poate nuanţa manual cu max. 2% coloranţi CaparolColor Vollton- und Abtonfarbe (fostul Alpinacolor) sau AVA – Amphibolin Vollton- und Abtonfarbe. în cazul nuanţării manuale, este necesară amestecarea întregii cantităţi de vopsea pentru a se evita diferenţele de culoare.

Silicon-Fassadenputz se poate nuanţa în sistem computerizat ColorExpress. Pentru a evita eventualele greşeli de nuanţare, verificaţi exactitatea colorării înaintea aplicării produsului.

Se pot realiza la cerere culori speciale cu o luminozitate > 20 (culorile cu o luminozitate de < 20 nu sunt recomandate pentru sistemele de termoizolaţie).

Se pot folosi culori cu o luminozitate de > 15 atunci când tencuiala se aplică pe masele de armare CarboNit sau CarbonSpachtel.

Grad de luciu – mat

Depozitare – La rece, uscat şi ferit de îngheţ. Se protejează de lumina directă a soarelui. Valabil 24 luni de ia data fabricaţiei, în recipiente originale, închise etanş.

Aderenţă la suport – 21,9 N/mm2

Permeabilitatea la vaporii de apă – clasa V2

Absorbţia de apă: Clasa W2

Aderenţa după îmbătrânire > 1,0 N/mm2

Nume Produs Structură Granuiaţie

(mm)

Consum

cca. (kg/m2)

Silicon Fassadenputz K10 Structură „bob lângă bob” 1,0 1.4-1.6
Silicon Fassadenputz K15 Structură „bob lângă bob” 1,5 2,4-2,7
Silicon Fassadenputz K20 Structură „bob lângă bob” 2,0 2,9-3,2
Silicon Fassadenputz K30 Structură „bob lângă bob” 3,0 3,8
Silicon Fassadenputz R20 Structură „zgâriată” 2,0 2,5-2,8
Silicon Fassadenputz K30 Structură „zgâriată” 3,0 3,0-3,2

Acestea valori sunt orientative, neluându-se în considerare pierderile de material la aplicare Consumul exact se determină prin efectuarea de probe. De asemenea, trebuie luate în considerar variaţii ale acestor consumuri datorită caracteristicile stratului suport şi a condiţiilor de aplicare.

AtenţieProdusul Silicon Fassadenputz K10 poate fi aplicat pe faţade numai în zona a cadramentelor au a şpaleţilor din jurul geamurilor/uşilor. Nu se recomandă aplicarea în suprafe mari sau pe întreaga faţadă.

Prelucrare

Suprafeţele trebuie să fie netede, curate, uscate, solide (fixe), portante şi fără substanţe de separare. Respectaţi VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Se îndepărtează suprafeţele fără capacitate portantă de lacuri, vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de răşini sintetice precum şi vopselele minerale fără capacitate portantă.

Straturile portante se curăţă uscat sau umed.

Mucegaiul, muşchii sau algele se înlătură cu jet de apă sub presiune, în conformitate cu dispoziţiile legale. Suprafaţa se spală bine cu Capatox şi se lasă să se usuce.

Suprafeţele murdare de fum industrial sau funingine se spală cu jet de apă sub presiune cu adaos de detergenţi, în conformitate cu dispoziţiile legale.

Materialul din găleată se va amesteca obligatoriu înaintea aplicării, utilizând pentru aceasta un mixer de putere cu turaţie redusă (max.400 rot/min).

Pe aceeaşi suprafaţă se vor aplica numai materiale cu număr de şarjă/colorate identic, în caz contrar, materialele se vor amesteca bine între ele pentru a se evita obţinerea unor nuanţe diferite.

Datorită utilizării materiilor prime naturale, respectiv a nisipului de marmură, este posibilă prezenţa uneori şi a unor granule colorate în nuanţe de gri sau bej-maro în tencuială. Aceasta este o proprietate a tencuielii şi nu reprezintă motiv de reclamaţie.

Tencuiala se aplică într-un strat uniform, la grosimea granulelor, cu fierul de glet inoxidabil. Stratul proaspăt aplicat se prelucrează cu o drişcă din plastic sau PU, în vederea obţinerii structurii dorite: tencuiala tip K se structurează circular, iar tencuiala tip R se structurează orizontal, vertical sau circular.

Unealta aleasă pentru structurare influenţează aspectul final al suprafeţei, aşadar se impune folosirea aceleiaşi unelte pe aceeaşi suprafaţă. în cazul aplicării prin pulverizarea, alegerea duzei se face în conformitate cu granulaţia tencuielii. Presiunea de lucru trebuie să fie de 0,3 – 0,4 MPa (3-4 bar).

Se va acorda o atenţie deosebită ca aplicarea prin pulverizare să se facă într-un strat uniform, evitându-se suprapunerile de material între etajele schelelor. Pentru a obţine o suprafaţă structurată uniform, suprafeţele alăturate se vor structura de acelaşi aplicator.

Pentru evitarea de suprapuneri vizibile (îmbinări între straturi), a dungilor inestetice pe suprafaţa finisată, este necesară prezenţa unui număr suficient de aplicatori pe schelă, care să aplice materialul „ud pe ud’’, fără întrerupere, dintr-o singură trecere.

Silicon-Fassadenputz nu este recomandat pentru suprafeţe orizontale cu acumulare de apă. înainte de aplicarea tencuielii decorative suprafaţa se amorsează cu Caparol Putzgrund, care se nuanţează într-o nuanţă similară tencuielii decorative. Amorsa, respectiv stratul intermediar trebuie să fie bine uscat înaintea aplicării stratului de finisaj.

Sisteme de termoizolaţie
Mase de armare minerale noi:
Se amorsează cu Caparol Putzgrund.

Mase de armare noi fără ciment:
Se amorsează cu Caparol Putzgrund.


Tencuieli din grupele de mortare P II şi PIII:
Pot fi finisate după păstrarea unui timp suficient de uscare, de regulă după 2 săptămâni, la cca. 20°C şi 65% umiditate relativă a aerului. In cazul unor condiţii meteorologice nefavorabile, cum e vântul sau ploaia, se va păstra un timp de uscare considerabil mai mare. Prin aplicarea suplimentară a unui strat de grund cu CapaGrund Universal scade riscul apariţiei eflorescenţelor de var, astfel că aceste tencuieli pot fi acoperite (finisate) după doar 7 zile de aşteptare.

Tencuieli vechi:
Reparaţiile tencuielilor trebuie să fie bine întărite şi uscate. Pe tencuielile foarte poroase, absorbante, uşor nisipoase, se aplică un strat de grund cu OptiGrund E.L.F. şi un strat intermediar cu Caparol Putzgrund. Pe tencuielile puternic nisipoase, făinoase, se aplică un strat de grund cu Dupagrund şi un strat intermediar cu Caparol Putzgrund.

Beton:
Suprafeţele de beton cu depozite de murdărie sau cu strat făinos se curăţa mecanic sau cu jet de apă sub presiune, în conformitate cu dispoziţiile legale. Pe tencuielile foarte poroase, uşor nisipoase sau absorbante se aplică un strat de grund cu OptiGrund E.L.F. Pe suprafeţele făinoase se aplică un strat de grund cu Dupa-grund. Ca strat intermediar se aplică Caparol Putzgrund.

Suprafeţe cu vopsea pe bază de dispersie, portante, mate
Suprafeţele mate, uşor absorbante, se acoperă (finisează) fără o pregătire prealabilă. Straturile vechi murdare, cretoase, se curăţă cu jet de apă sub presiune, în conformitate cu dispoziţiile legale, în cazul altor tipuri de curăţare (spălare, periere, pulverizare) se aplică un strat de grund cu Dupagrund. Ca strat intermediar se aplică Caparol Putzgrund.

Vopsele silicatice portante:
Se vopsesc cu produse Sylitol sau AmphiSilan.

Suprafeţe crăpate de tencuială sau beton:
Se vopsesc cu Cap-elast.

In timpul aplicării şi în faza de uscare, inclusiv pe timpul nopţii, temperatura stratului suport şi a aerului nu poate scădea sub + 5°C sau depăşi + 30°C. Nu se va lucra sub soare sau vânt puternic, ceaţă sau în condiţii de umiditate ridicată. Dacă este cazul, protejaţi faţada cu ajutorul prelatelor pentru schele.

La +20°C şi 65% umiditatea relativă a aerului, tencuiala este uscată la suprafaţă după 12 de ore iar după 24 de ore este rezistentă la ploaie. Este uscată în profunzime şi poate fi supusă unor solicitări după cca. 2-3 zile. Temperaturile mai scăzute şi umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare. Tencuiala se usucă fizic prin evaporarea umidităţii. în sezonul rece sau în condiţii de umiditate ridicată, se va păstra un timp de uscare mai îndelungat.

Se face imediat după utilizare, cu apă.

Recomandari

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Folosiţi în timpul şlefuirii filtru de praf P2. Este interzis consumul de alimente şi băuturi, precum şi fumatul, în timpul utilizării. La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă şi se consultă medicul. La contactul cu pielea, se spală imediat cu multă apă şi săpun. A nu se arunca la canalizare. A se evita dispersarea în mediu. în caz de înghiţire, a nu se provoca voma; se consultă imediat medicul şi i se arată ambalajul (recipientul) sau eticheta. A nu inspira vaporii/aerosolii formaţi la pulverizare.

Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează conform prevederilor legale ca deşeuri de vopsele pe bază de apă, resturile uscate de material ca vopsele uscate sau gunoi menajer.

Vezi fişa tehnică de securitate a produsului.

al acestui produs (Cat. A/c): 40 g/l (2010). Acest produs conţine max. 15 g/l COV.

In această publicaţie nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora.

In cazul necesităţii pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentaţii noştri comerciali. Suntem bucuroşi să vă oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

tehnici-creative-fatade

Caparol – Tehnici creative pentru fațade termoizolate

Idei noi de decorare a fațadelor pentru profesioniști: Specialiștii de la Caparol au combinat într-un mod original componente tradiționale și materiale inovatoare, făcând astfel posibile noi efecte optice.

Cu ajutorul acestor tehnici și efecte creative, sunt posibile decorări unice ale fațadelor și la fel ca la toate tehnicile de tencuire și șpăcluire, și în acest caz tehnica individuală a aplicatorului este determinantă pentru obținerea unui rezultat de excepție. Suprafețele, ca parte a arhitecturii unei clădiri pot fi structurate foarte diferit: netede sau rugoase, dure sau moi, cu reflexii, mate sau lucioase. Efectele de culoare variază de la cele luminoase la cele întunecate, de la intens la discret, toate împreună într-o mare varietate de nuanțe.

Mai multe detalii gasiti aici.

RTEmagicC_050811_Caparol_Messe_FAF_2016_Muenchen_Team_Gruppe.jpg

Caparol – Sustenabil și impresionant

Caparol a impresionat la expoziția ,,Farbe – Ausbau & Fassade”cu numeroase inovații

MÜNCHEN. Între 2 și 5 martie 2016 standul expozițional Caparol din cadrul expoziției ,,Farbe – Ausbau & Fassade” a fost plin de vizitatori, devenind punctul central de atracție al meseriașilor din domeniul finisajelor în construcții. Aici Caparol a construit chiar o casă a meseriașilor. Designul original al standului se face remarcat de la distanță: la Caparol meseriașul este la el acasă și ca întotdeauna este bine venit.

Pe parcursul a patru zile standul Caparol din cadrul expoziției  „Farbe – Ausbau & Fassade” din  München a fost punctul central de întâlnire al multor vizitatori din domeniu.

Numeroși au fost și vizitatorii de specialitate, care s-au informat de la cel mai mare producător german de vopsele pentru construcții despre numeroasele inovații, despre noile produse și ofertele atractive de servicii furnizate. Primul sistem de termoizolație cu panouri din cânepă de pe piața germană, gama de produse sustenabile CapaGeo ce utilizează resursele regenerabile, a treia generație de produse bazate pe tehnologia rețelelor de nano-cuarț „Nano-Quarz-Gitter” (NQG³), sortimentul coloristic nobil al gamei de vopsele premium Caparol ICONS, sunt numai câteva din noutățile care au entuziasmat publicul vizitator.

Motto-ul Caparol sub care s-a desfășurat această expoziție a fost: ,,Sustenabil. Impresionant” și a transmis de la bun început mesajul sub care au fost reunite produsele și tehnologiile prezentate. ,,Ne-am concentrat pe tema sustenabilității și am obținut aici un feedback impresionant,, ne-a declarat CEO Caparol dr. Tony Horneff.

În onoarea meseriașilor
Ambianța deosebită și prezentările interactive au fost cadrul perfect pentru un dialog comun. De remarcat a fost și atmosfera deschisă  „de șantier” din zona de catering, cu găleți de vopsea și fotolii din paleți tapisați. ,,Caparol a construit o casă a meseriașilor în care fiecare vopsitor, zugrav sau zidar s-a simțit bine și s-a și regăsit”, ne-a declarat șeful de proiect al standului Caparol dl Tobias Becker.

Sustenabil, ecologic
Noul sortiment CapaGeo ce utilizează resursele naturale regenerabile a fost reprezentat de noile vopsele de dispersie pentru interior, de lacuri și uleiuri pentru lemn, care datorită utilizării materiilor prime regenerabile în rețetele de fabricație, sunt ecologice și sunt percepute ca și componentă a segmentului de calitate premium. ,,Odată cu CapaGeo pășim pe un nou teritoriu și ne asumăm rolul de pionier în domeniu. Astfel Caparol ocupă o nișă și se adresează în special clienților pretențioși, orientați spre protecția mediului, cu un stil de viață modern, care pun un preț deosebit pe produsele responsabile.”, ne-a declarat Wolfgang Hoffmann, șeful managementului produselor. CapaGeo a fost atracția expoziției FAF 2016, în toate halele s-a discutat pe marginea acestui subiect.

O nouă era a izolării fațadelor
Fără îndoială și Capatect Natur+ a fost una din atracțiile expoziției. Premiera intens promovată, în mediile publice și de specialitate, a primului sistem de termoizolație cu cânepă din Germania, a fost un succes deplin. Cu această alternativă ecologică de termoizolație Caparol este unic pe piață. ,,Panourile termoizolante din cânepa pentru fațade sunt combinația perfectă dintre ecologie și high-tech. Practic nu există nimic ce să nu poată fi realizat mai bine cu cânepă comparativ cu oricare alt material termoizolant.”, este certitudinea exprimată de managerul de produs dl Volker Tank. Nu mai puțin entuziasmat s-a arătat a fi publicul de specialitate de o altă inovație: tehnologia NQG³, la care printr-un management inteligent al umidității am obținut o și mai rapidă uscare a suprafeței fațadei. NQG³ are rolul de a păstra fațadele curate mai mult timp, de a împiedica dezvoltarea algelor și a ciupercilor și de a asigura o stabilitate de durată a culorilor.

Un ambient sănătos pentru locuit
Noua tehnologie sustenabilă E.L.F. plus a impresionat vizitatorii casei meseriașului de la Caparol. Această tehnologie nu este doar cu emisii minimale, fără solvenți și fără emulgatori, dar acum este și fără conservanți. Durata uzuală de păstrare în ambalaj a produselor rămâne garantată, nefiind afectat termenul obișnuit de garanție al produselor. Inovația din domeniul produselor în combinație cu noile tehnici decorative lasă loc inspirației în realizarea unor finisaje de excepție. Ca un magnet pentru public s-a dovedit a fi și noul sortiment de vopsele premium Caparol ICONS, o colecție de culori deosebită cu 120 de nuanțe speciale. Ea se adresează clientelei cu pretenții estetice deosebite și constă din tonuri blânde, clasice, dar și din nuanțe aparte, strălucitoare.

După patru zile pline, directorul de marketing al Caparol, dl Oliver Piontkowsky, face un scurt bilanț: ,,A fost un târg nemaipomenit, cu multe atracții. Le mulțumim din inimă tuturor celor care, prin vizitarea standului, au făcut din această expoziție un eveniment deosebit. In calitate de gazde ne bucurăm foarte mult că oferta noastră de produse și servicii s-a bucurat de un succes atât de mare și pe viitor vom face tot ceea ce putem pentru a sprijini substanțial meseriașii de specialitate”.

 RTEmagicC_CAPP001804_050812_Caparol_Messe_FAF_2016_Muenchen_Titel_2__01.jpg

Echipa Caparol din expoziția  „Farbe – Ausbau & Fassade” din München: Prin prisma multitudinii de inovații, angajații au fost parteneri de discuție intens solicitați de numărul mare de vizitatori de specialitate.

Articol preluat de pe caparol.ro.

Capadecor-Antique-Effekt

Caparol Capadecor® Antique Effekt

Cu Antique Effekt istoria devine istorie. Acest lac incolor pe bază de apă este folosit ca strat intermediar, care la contact cu următorul strat de vopsea, formează fisuri prin care este vizibilă culoarea stratului de bază. Aceste fisuri dau un aspect învechit și antic în doar un minut de la aplicare, iar folosit ca material decorativ, poate crea detalii arhitecturale interesente la interior (coloane, ferestre, uși, mobilier și alte elemente).
Proprietăți

Produs concentrat pe bază de apă;
Ecologic;
Cu miros redus;
Ușor de aplicat

Mai multe detalii despre produs gasiti aici.