tehnici-decorative-caparol-00

CM Trust ArhiDesign – Tehnici decorative CAPAROL – CURS

tehnici-decorative-caparol-04

La inceputul lunii Martie a avut loc cursul oraganizat de grupul de firme CM Trust cu privire la modul de aplicare a tencuielilor decorative CAPAROL.

Deasemeni s-au prezentate tehnici decorative atat pentru interior cat si pentru exterior.

Printre materialele folosite amintim ArmaReno 700, un mortar mineral uscat pe baza de ciment, preparat in amestec cu apa si Putzgrund-ul aplicat pe stratul suport cu sau fara nuanta.

Caparol-ArmaReno-700

Caparol Capatect ArmaReno700 – Masa de spaclu interior-exterior

 Descriere

Domeniu de aplicare

„Mortar universal” de înaltă calitate având rolul de:

Adeziv pentru plăcile termoizolante  în cadrul sistemelor Capatect-WDVS A şi B; Masă de armare (tencuială grund) în cadrul sistemelor Capatect-WDVS A şi B (exclus panourile de termoizolare din vată bazaltică Capatect-MW-Fassadendämmplatte 033); Mortar de renovare pentru acoperirea tencuielilor vechi portante; Ca şi tencuială de aderenţă pe suprafeţele de beton netede fără strat de sinter, polistiren extrudat de tip XPS-R şi plăci fibrolemnoase de tip HWL; Ca tencuială decorativă drişcuită (exclus zonele de soclu stropite de apă).

Proprietăți

 •   Mortar uscat din grupa de mortare PII conform DIN V 18550, mortare de tencuială uzuale CS III conf. EN 998-1;
 •   Rezistenţa la foc “neinflamabil” respectiv “greu inflamabil” corespunzător componentelor sistemelor termoizolante
 •   Rezistent la intemperii
 •   Hidrofobă conform DIN EN 1067
 •   Înaltă permeabilitate la vaporii de apă (difuzie bună)
 •   Extrem  de rezistentă la tensionări datorită armării cu fibre
 •   Uşor de prelucrat, manual sau mecanizat
 •   Timp suficient de prelucrare
 •   Ecologic
 •   Îmbunătăţit cu aditivi pentru hidrofobizare, maleabilitate în procesare şi foarte bună
 • adeziune.

Ambalaj

Sac de 25kg, container de 800 kg, de 1000 kg sau la sac BigBag de 1,0 t

Culoare

Albă

Depozitare

În mediu uscat, ferit de umiditate, condiţii de păstrare a produselor pe bază de ciment sau var. Containerele si silozurile trebuie golite complet in cazul neutilizarii indelungate (pauza de iarna). În ambalajul original nedeschis, se poate depozita cca. 12 luni.

Date Tehnice

 •   Coeficient de absorbţie a apei W≤0,1 kg/(m2•h05) conform DIN EN 1062 – Clasă W3 (scăzut)
 •   Coeficient de difuzie Sd cca. 0,5 m conform DIN EN 1062, Clasa V2 (mijlocie) – la o grosime medie a stratului aplicat.
 •   Densitatea mortarului proaspăt Cca. 1,5 kg/dm3
 •   Aderenţa la polistiren   ≥ 0,08 N/mm2
 •   Rezistenţa mecanică             5,3 N/mm2

 

Aplicare

Suporturi recomandate

Pregătirea suprafeței suport

Recomandări generale: Suprafeţe suport trebuie să fie plane, curate, uscate, rezistente, portante, fără substanţe sau reziduuri de separare şi/sau ce duc la pierderea aderenţei. Glafurile ferestrelor şi accesoriile se vor acoperii cu bandă. Sticla, ceramica, clincherul, piatra naturală ,suprafeţele lăcuite şi eloxate se vor acoperii cu grijă.

Lipirea plăcilor de polistiren: Suprafaţa suport trebuie să fie portantă şi potrivită cerinţelor pentru aderenţă a sistemelor de termoizolaţie. Pe suprafeţele vechi se va testa compatibilitatea şi dacă este cazul unei dibluiri.

Strat de armare: Eventualele decalaje existente la îmbinările plăcilor de polistiren Capatect PS se şlefuiesc, praful rezultat ca urmare a abraziunii va fi înlăturat.

Mortar de renovare:

Suprafeţele minerale (Tencuieli din grupele de mortare PII sau PIII) dacă este necesar se curăţă pentru a se obţine o suprafaţă portantă. Suprafeţele minerale (Tencuieli din grupele de mortare PII sau PIII) cu suprafeţe uşor nisipoase se vor curăţa şi se vor grundui cu Capatect-Konzentrat 111. Straturi vechi aderente şi necretoase se vor curăţa cu jeturi de apă sub presiune. Straturi vechi aderente şi uşor cretoase vor curăţa cu jeturi de apă sub presiune şi se vor grundui cu Capatect-Konzentrat 111. Straturi vechi neaderente şi straturile care se exfoliază vor fi înlăturate. Suprafeţele cu mici fisuri în tencuială vor putea fi acoperite doar în cazul în care aceste crăpături nu vor mai prezenta mişcări (nu vor înainta).

Tencuială de aderenţă: Suprafaţa de beton se va curăţa dacă este necesar. Plăcile de polistiren extrudat neaderente sau îngălbenite se şlefuiesc, praful rezultat ca urmare a abraziunii fiind înlăturat. De pe suprafaţa plăcilor fibrolemnoase se vor îndepărta părţile insuficient fixate.

Mod de aplicare

Lipirea plăcilor termoizolante:

Plăci din polistiren şi vată minerală: Mortarul proaspăt se aplică pe spatele plăcii (suprafaţa cumulată de lipire a materialului pe placă trebuie să fie > 40%). Lipirea se face prin metoda punctului (aplicând o dungă de 5 cm de-a lungul marginii plăcilor + 3 puncte de mărimea podului palmei în mijlocul plăcilor).

Vată minerală sub formă de lamele – selectiv:

Aplicare pe întreaga suprafaţă: Înaintea aplicării plăcilor termoizolante, mortarul adeziv se aplică pieptănat pe spatele plăcii cu un fier de glet dinţat (distanţă între zimţi şi adâncimea acestora se alege în funcţie de natura şi starea suprafeţei suport).

Lipirea prin benzi: Masa adezivă se aplică pe perete prin stropire mecanizată sub forma unor benzi perpendiculare (suprafaţa de contact cu adezivul ≥50%). Benzile de adeziv trebuie să fie late de cca. 5 cm şi în centrul lor să măsoare cel puţin 1 cm grosime. Intervalul între axe nu are voie să depăşească 10 cm. Plăcile termoizolante trebuie aplicate imediat, prin apăsare, în patul proaspăt de adeziv, “înecate” şi presate. Pentru a evita formarea unei pojghiţe, suprafaţa de perete pregătită cu adeziv va fi doar cât să poată fi acoperită imediat cu plăcile de termoizolare. Diferenţele de nivel din stratul suport de până la ±1 cm, pot fi egalizate prin patul de adeziv. Plăcile termoizolante se îmbină între ele de jos in sus, prin apăsare şi presare. A nu se lăsa să pătrundă adeziv între marginile plăcilor (a se evita crearea de rosturi între plăci din mortarul de adeziv). Se va acorda o atenţie sporită asupra aplicării conform aliniamentului şi orientării firului cu plumb.  Pentru următoarea etapă de prelucrare se va păstra minim 48 de ore timp de uscare.

Strat de armare:

După aplicarea protecţiei la colţuri a ambrazurilor ferestrelor şi la muchii, precum şi a armăturii diagonale la colţurile deschiderilor faţadei, masa de armare trebuie aplicată pe plăcile izolatoare pe lăţimea traiectoriei ţesăturii, iar plasa de armare Capatect 650 trebuie înglobată prin apăsare cu o suprapunere de cca. 10 cm. În continuare se şpăcluieşte ud pe ud, astfel încât să se asigure o acoperire completă a suprafeţei plasei de armare. Aplicarea poate fi manuală sau mecanizată. Stratul de armare se va aplica la grosimi egale. Plasa de armare trebuie să fie înglobată la mijloc sau în treimea de suprafaţă a stratului. Grosimea stratului de armare poate fi aleasă între:
pe plăci termoizolante din polistiren: 3-7 mm
pe plăci termoizolante din vată bazaltică: 4-7 mm

Aplicarea armării pe plăcile de termoizolare din vata bazaltică de tip  Capatect-MW-Fassadendämmplatte 033 nu este posibilă.

Mortar de renovare:

În funcţie de stadiul obiectivului, Capatect ArmaReno 700 poate fi folosit şi la:
– Prelucrarea suprafeţelor cu defecte parţiale;
– Șpăcluirea finală şi netezirea tencuielilor vechi;
– prelucrarea întregii suprafețe a zidăriilor sau tencuielilor care necesită o renovare. În acest caz se recomandă înglobarea unei plase de armare. Aplicarea poate fi manuală sau mecanizată.

Tencuială decorativă:

În funcţie de gradul de absorbţie a stratului suport şi de condiţiile climatice din momentul aplicării, dacă este necesar, se va aplica  în prealabil un strat de grund din produsul Sylitol-Konzentrat 111. Pentru realizarea unei tencuieli decorative drişcuite, Capatect ArmaReno 700 se va trage pe suprafaţa suport existentă (straturi suport din grupa de mortare PII sau straturi de armare minerale) într-o grosime de cca. 2-3 mm. În procesul de uscare (rigidizare) a mortarului, suprafaţa poate fi prelucrată cu un disc umezit din pâslă sau burete.

Indicaţie: Dacă se doreşte realizarea unui sistem de termoizolaţie cu suprafaţă drişcuită din plăci Capatect-MW-Fassadendämmplatte 119, Capatect-MW-Fassadendämmplatte 149 EXTRA, Capatect-LS-Fassadendämmplatte VB 101 sau plăci elastificate din Capatect-PS-Fassadendämmplatte,  pentru acesta, pe lângă stratul de armare se va mai arma şi tencuiala finală. Această tencuiala finală  va fi realizată dintr-un strat de Capatect ArmaReno 700 de cca. 2-3 mm grosime. După întărirea acestui strat armat, peste acesta se va trage un strat suplimentar de cca. 2-3 mm din produsul Capatect ArmaReno 700 şi acesta este suprafaţa care va fi drişcuită pe parcursul procesului de rigidizare. De menţionat este faptul că, pe straturile drişcuite, ca urmare a aglomerării de liant pe suprafaţa acestora (strat de sinter superficial), apariţia unor uşoare fisuri descendente nu poate fi exclusă în totalitate. Acesta nu poate constitui obiectul unei reclamaţii. Tencuielile noi pot fi acoperite după un timp suficient de uscare (de regulă după 2 săptămâni în condiţiile unei temperaturi de 20oC şi umiditate relativă a aerului de 65%). În condiţii meteorologice nefavorabile (de ex. vânt puternic sau ploi), trebuie luat în considerare un timp de uscare prelungit. Prin aplicarea unui strat de grund suplimentar din produsul CapaGrund Universal, riscul apariţiei petelor de calcar de este diminuat. Astfel, straturile de finisaj (realizate din 2 straturi de ThermoSan sau AmphiSilan) pot fi aplicate după un timp de uscare de doar 7 zile.

Tencuială de aderenţă:

Pe suprafeţele de beton fără peliculă de sinter, pe plăci din polistiren extrudat de tip XPS/R- şi plăci fibrolemnoase de tip HWL, etc., produsul Capatect ArmaReno 700 se aplică într-o grosime de minim 5 mm şi se periază cu un fier de glet cu dinţi mari  respectiv suprafaţa se asperizează cu o mătură. Timp de uscare = cca. 1 zi/mm grosime a stratului, înainte ca tencuiala suport să fie portantă.

Consumul

Lipire:

Plăci termoizolante de polistiren: cca. 3,5-4,5 kg/m2
Plăci termoizolante de vată minerală: cca. 4,0-5,0 kg/m2

Strat de armare: cca. 1,3-1,5 kg/m2 pe mm grosime a stratului

Mortar de renovare şi tencuială de aderenţă: cca. 1,3-1,5 kg/m2 pe mm grosime a stratului

Strat final drişcuit: cca. 4,0-4,5 kg/m2 pe 3 mm grosime a stratului

Valorile de consum sunt orientative, acestea fiind mult influenţate de condiţiile de lucru sau de specificul obiectivelor. Un consum exact se determină după efectuarea unor probe.

Temperatura de lucru

Pe perioada de aplicare şi faza de uscare temperatura mediului înconjurător şi a stratului suport nu trebuie să scadă sub + 5°C. Nu se va lucra sub acţiunea directă a razelor solare, vânt puternic, ceaţă sau umiditate ridicată a aerului.

Uscarea/Timp de uscare

La +20oC şi 65% umiditatea relativă a aerului, stratul de tencuială de armare este uscat la suprafaţă după 24 ore.

Curăţarea instrumentelor de lucru

Se curăță cu apă după întrebuințare

Pregătirea materialului

Capatect ArmaReno 700 poate fi prelucrat mecanic cu mixere, maşini de tencuit, pompe cu melc, dar şi manual, cu un mixer puternic, cu viteză mică de rotaţie prin adaos de apă rece, curată, până se obţine o masă omogenă, fără aglomerări. După 5 min. de repaus, amestecul se mai omogenizează încă o dată scurt. Dacă este cazul, după această perioadă de repaus se mai poate adăuga puţină apă pentru reglarea consistenţei.
Consumul de apa: cca. 5-6 litri la sacul de 25 kg.

Se pa pregătii o cantitate de material ce va putea fi prelucrat în 2 ore.

Timpul de prelucrare a materialului diferă în funcţie de condiţiile meteorologice, valorile maxime fiind de 2 ore pentru material pregătit manual şi 60 minute pentru transportul mecanizat.  În nici un caz nu se va adăuga apă la materialul întărit în vederea refolosirii acestuia.

Exemplu pentru preparare mecanizată

Pulberea Capatect OneWay-Box Pulver cu malaxorul cu amestecare continuă Capa-M. (a se vedea informaţiile tehnice Capa-M) Malaxorul cu amestecare continuă Calypso 15, cu melc dozator respectiv amestecare şi pompă de transport Bero Speedy 15, cu melc cu raport de transmitere 1/1.

Date importante:

Respectaţi întotdeauna instrucţiunile producătorului de utilaj.

Racordarea electrică:

400 V curent alternativ trifazic / 16 A (sursă de alimentare cu curent electric a şantierului cu întrerupător de protecţie FI)

Racordarea la conducta de apă:

Furtun ¾” cu GEKA, presiunea necesară a apei în timpul funcţiunii maşinii 2,5 bar

Debit de apă necesar:

Pentru lipire cca. 330 l / h. Consistenţa dorită se poate regla de la ventilul de reglare fină al robinetului şi depinde de tipul maşinii.

Furtunuri de transport:

Diametrul intern de 35 mm, lungime de  13,3 m.
Diametru interior 25 mm, lungime10,0 m

Canale de transportare:

Lungimea maximă de transport de cca. 50 m (se poate optimiza în funcţie de obiect şi temperatură).

Aparatul de stropit:

Diametrul duzei de 10 mm.

Înainte de folosire, furtunurile de transport se amorsează cu nămol calcaros sau adeziv.

Indicaţie

Pentru protecţia împotriva acţiunii ploii în timpul fazei de uscare, dacă este cazul, schela se va

acoperii cu prelate. Pentru aplicare şi execuţie a se avea în vedere normele DIN 18550 precum şi DIN 18350 partea C.

Indicatii

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Pentru protecţia împotriva acţiunii ploii în timpul fazei de uscare, dacă este cazul, schela se va acoperii cu prelate. Pentru aplicare şi execuţie a se avea în vedere normele DIN 18550 precum şi DIN 18350.

Acest produs mineral pe bază de pulberi reacţionează alcalin. Irită pielea. Pericol real de afectare a ochilor. Nu se lasă la îndemâna copiilor. Se evită contactul cu ochii şi pielea. La contactul cu ochii aceştia se vor spăla bine cu multă apă şi se va consulta un doctor. Se recomandă folosirea de mănuşi şi ochelari de protecţie în cursul procesului de aplicare. În cazul ingerării se va prezenta de urgenţă  la doctor cu ambalajul sau eticheta produsului. Nu se inhalează praful.

Dispoziții Dezafectare

Doar sacul golit în întregime (fără moloz) se dă spre reciclare. Resturile de material întărit se evacuează ca deşeuri de construcţie sau demolare. EAK 170904.

Date privind siguranţa / Simboluri de risc la transport:

Simbol de risc: Xi – Iritant

Conţine: Ciment şi var stins (Hidroxid de calciu).

A se consulta de asemenea fişa de siguranţă a produsului.

Cod produs Vopsele și lacuri

ZP1

Autorizații

Z-33.41-130
Z-33.42-131
Z-33.43-132
Z-33.47-859
Z-33.49-1071
ETA-10/0436
ETA-10/0160

Alte informații

Vezi fișa de securitate a produsului.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600

E-mail:  tehnic@caparol.ro

Fisa tehnica

DOWNLOAD

caparol-spatii=medicale-cabinete

Vopsea Caparol – Vopseluri de interior pentru spatii medicale

Caparol ve prezinta o serie de vopseluri de interior superlavabile, ideale pentru zugravirea spatiilor medicale

0a20b418e8

Vopsea acrilică universală, pentru utilizări versatile în interior și exterior

67625ee9d6

Vopsea mată pentru interior cu o rezistență excelentă la curățare. Ideală în finisarea suprafețelor intens solicitate.

fe43090278

Vopsea profesională pentru spații cu standarde ridicate de igienă. Clasa 1 de lavabilitate, corespunde termenului de rezistentă la frecare conform DIN 53778.

462dc514d3

Sigilare epoxidică bicomponentă, în dispersie apoasă, pentru finisarea suprafeţelor de pereţi şi pardoseli cu trafic de autovehicule, sau cu solicitări mici sau medii de caracter industrial.

a6a3cdf17a

Vopsea de interior pe bază de silicat, fără solvent, de înaltă calitate – adecvată persoanelor alergice.

2ec3afe6c5

Vopsea de interior cu efect fotocatalitic pentru îmbunătăţirea igienei aerului din încăperi.

6dd3fcd4cb

Vopsea de interior din clasa de top, pentru un mediu sănătos. – Adecvată chiar și persoanelor alergice – Fără conservanţi.

954ffb5bcb

Grund destinat reducerii electrosmogului (poluării electro-magnetice) de înaltă sau joasă frecvenţă, din spaţiile interioare.

6f39a6d2b3

Vopsea de dispersie lucioasă cu aspect metalizat, pentru interior.

Vopselurile caparol pot fi folosite cu incredere in zugravirea cabinetelor medicale, a spitalelor, pentru cabinetele stomatologice si nu numai.

tehnici-creative-fatade

Caparol – Tehnici creative pentru fațade termoizolate

Idei noi de decorare a fațadelor pentru profesioniști: Specialiștii de la Caparol au combinat într-un mod original componente tradiționale și materiale inovatoare, făcând astfel posibile noi efecte optice.

Cu ajutorul acestor tehnici și efecte creative, sunt posibile decorări unice ale fațadelor și la fel ca la toate tehnicile de tencuire și șpăcluire, și în acest caz tehnica individuală a aplicatorului este determinantă pentru obținerea unui rezultat de excepție. Suprafețele, ca parte a arhitecturii unei clădiri pot fi structurate foarte diferit: netede sau rugoase, dure sau moi, cu reflexii, mate sau lucioase. Efectele de culoare variază de la cele luminoase la cele întunecate, de la intens la discret, toate împreună într-o mare varietate de nuanțe.

Mai multe detalii gasiti aici.

RTEmagicC_050811_Caparol_Messe_FAF_2016_Muenchen_Team_Gruppe.jpg

Caparol – Sustenabil și impresionant

Caparol a impresionat la expoziția ,,Farbe – Ausbau & Fassade”cu numeroase inovații

MÜNCHEN. Între 2 și 5 martie 2016 standul expozițional Caparol din cadrul expoziției ,,Farbe – Ausbau & Fassade” a fost plin de vizitatori, devenind punctul central de atracție al meseriașilor din domeniul finisajelor în construcții. Aici Caparol a construit chiar o casă a meseriașilor. Designul original al standului se face remarcat de la distanță: la Caparol meseriașul este la el acasă și ca întotdeauna este bine venit.

Pe parcursul a patru zile standul Caparol din cadrul expoziției  „Farbe – Ausbau & Fassade” din  München a fost punctul central de întâlnire al multor vizitatori din domeniu.

Numeroși au fost și vizitatorii de specialitate, care s-au informat de la cel mai mare producător german de vopsele pentru construcții despre numeroasele inovații, despre noile produse și ofertele atractive de servicii furnizate. Primul sistem de termoizolație cu panouri din cânepă de pe piața germană, gama de produse sustenabile CapaGeo ce utilizează resursele regenerabile, a treia generație de produse bazate pe tehnologia rețelelor de nano-cuarț „Nano-Quarz-Gitter” (NQG³), sortimentul coloristic nobil al gamei de vopsele premium Caparol ICONS, sunt numai câteva din noutățile care au entuziasmat publicul vizitator.

Motto-ul Caparol sub care s-a desfășurat această expoziție a fost: ,,Sustenabil. Impresionant” și a transmis de la bun început mesajul sub care au fost reunite produsele și tehnologiile prezentate. ,,Ne-am concentrat pe tema sustenabilității și am obținut aici un feedback impresionant,, ne-a declarat CEO Caparol dr. Tony Horneff.

În onoarea meseriașilor
Ambianța deosebită și prezentările interactive au fost cadrul perfect pentru un dialog comun. De remarcat a fost și atmosfera deschisă  „de șantier” din zona de catering, cu găleți de vopsea și fotolii din paleți tapisați. ,,Caparol a construit o casă a meseriașilor în care fiecare vopsitor, zugrav sau zidar s-a simțit bine și s-a și regăsit”, ne-a declarat șeful de proiect al standului Caparol dl Tobias Becker.

Sustenabil, ecologic
Noul sortiment CapaGeo ce utilizează resursele naturale regenerabile a fost reprezentat de noile vopsele de dispersie pentru interior, de lacuri și uleiuri pentru lemn, care datorită utilizării materiilor prime regenerabile în rețetele de fabricație, sunt ecologice și sunt percepute ca și componentă a segmentului de calitate premium. ,,Odată cu CapaGeo pășim pe un nou teritoriu și ne asumăm rolul de pionier în domeniu. Astfel Caparol ocupă o nișă și se adresează în special clienților pretențioși, orientați spre protecția mediului, cu un stil de viață modern, care pun un preț deosebit pe produsele responsabile.”, ne-a declarat Wolfgang Hoffmann, șeful managementului produselor. CapaGeo a fost atracția expoziției FAF 2016, în toate halele s-a discutat pe marginea acestui subiect.

O nouă era a izolării fațadelor
Fără îndoială și Capatect Natur+ a fost una din atracțiile expoziției. Premiera intens promovată, în mediile publice și de specialitate, a primului sistem de termoizolație cu cânepă din Germania, a fost un succes deplin. Cu această alternativă ecologică de termoizolație Caparol este unic pe piață. ,,Panourile termoizolante din cânepa pentru fațade sunt combinația perfectă dintre ecologie și high-tech. Practic nu există nimic ce să nu poată fi realizat mai bine cu cânepă comparativ cu oricare alt material termoizolant.”, este certitudinea exprimată de managerul de produs dl Volker Tank. Nu mai puțin entuziasmat s-a arătat a fi publicul de specialitate de o altă inovație: tehnologia NQG³, la care printr-un management inteligent al umidității am obținut o și mai rapidă uscare a suprafeței fațadei. NQG³ are rolul de a păstra fațadele curate mai mult timp, de a împiedica dezvoltarea algelor și a ciupercilor și de a asigura o stabilitate de durată a culorilor.

Un ambient sănătos pentru locuit
Noua tehnologie sustenabilă E.L.F. plus a impresionat vizitatorii casei meseriașului de la Caparol. Această tehnologie nu este doar cu emisii minimale, fără solvenți și fără emulgatori, dar acum este și fără conservanți. Durata uzuală de păstrare în ambalaj a produselor rămâne garantată, nefiind afectat termenul obișnuit de garanție al produselor. Inovația din domeniul produselor în combinație cu noile tehnici decorative lasă loc inspirației în realizarea unor finisaje de excepție. Ca un magnet pentru public s-a dovedit a fi și noul sortiment de vopsele premium Caparol ICONS, o colecție de culori deosebită cu 120 de nuanțe speciale. Ea se adresează clientelei cu pretenții estetice deosebite și constă din tonuri blânde, clasice, dar și din nuanțe aparte, strălucitoare.

După patru zile pline, directorul de marketing al Caparol, dl Oliver Piontkowsky, face un scurt bilanț: ,,A fost un târg nemaipomenit, cu multe atracții. Le mulțumim din inimă tuturor celor care, prin vizitarea standului, au făcut din această expoziție un eveniment deosebit. In calitate de gazde ne bucurăm foarte mult că oferta noastră de produse și servicii s-a bucurat de un succes atât de mare și pe viitor vom face tot ceea ce putem pentru a sprijini substanțial meseriașii de specialitate”.

 RTEmagicC_CAPP001804_050812_Caparol_Messe_FAF_2016_Muenchen_Titel_2__01.jpg

Echipa Caparol din expoziția  „Farbe – Ausbau & Fassade” din München: Prin prisma multitudinii de inovații, angajații au fost parteneri de discuție intens solicitați de numărul mare de vizitatori de specialitate.

Articol preluat de pe caparol.ro.

Capadecor-Antique-Effekt

Caparol Capadecor® Antique Effekt

Cu Antique Effekt istoria devine istorie. Acest lac incolor pe bază de apă este folosit ca strat intermediar, care la contact cu următorul strat de vopsea, formează fisuri prin care este vizibilă culoarea stratului de bază. Aceste fisuri dau un aspect învechit și antic în doar un minut de la aplicare, iar folosit ca material decorativ, poate crea detalii arhitecturale interesente la interior (coloane, ferestre, uși, mobilier și alte elemente).
Proprietăți

Produs concentrat pe bază de apă;
Ecologic;
Cu miros redus;
Ușor de aplicat

Mai multe detalii despre produs gasiti aici.