Tencuiala siliconica structurabila, hidrofoba Caparol

tdp6

Descrierea produsului

Tencuială structurabilă pe bază de răşină siliconică, cu o structură tip R – „zgâriată” sau tip K -„bob lângă bob”, cu o înaltă permeabilitate la vapori de apă. Aplicabilă ca strat final pentru:

 • Sisteme de termoizolaţie Capatect
 • Beton, neacoperit
 • Tencuieli din grupele de mortare PII + PIII conform DIN V 18550
 • Suprafeţe cu vopsea pe bază de dispersie, portante, mate
 • Acoperiri silicatice portante

Nu sunt recomandate suprafeţele cu eflorescenţe de sare, precum şi suprafeţele din material plastic sau lemn.

 • Gata pregătită pentru aplicare
 • Aplicare facilă
 • Permeabilă la vapori de apă
 • Rezistenţă de lungă durată a culorii la razele UV
 • Cu film de protecţie împotriva atacului algelor, ciupercilor şi a mucegaiului
 • Rezistentă la intemperii şi la factorii de mediu ii Ecologică, cu miros plăcut
 • Robustă
 • Diluabilă cu apă

Ambalaj – 25kg

Culoare – Alb

Silicon-Fassadenputz se poate nuanţa manual cu max. 2% coloranţi CaparolColor Vollton- und Abtonfarbe (fostul Alpinacolor) sau AVA – Amphibolin Vollton- und Abtonfarbe. în cazul nuanţării manuale, este necesară amestecarea întregii cantităţi de vopsea pentru a se evita diferenţele de culoare.

Silicon-Fassadenputz se poate nuanţa în sistem computerizat ColorExpress. Pentru a evita eventualele greşeli de nuanţare, verificaţi exactitatea colorării înaintea aplicării produsului.

Se pot realiza la cerere culori speciale cu o luminozitate > 20 (culorile cu o luminozitate de < 20 nu sunt recomandate pentru sistemele de termoizolaţie).

Se pot folosi culori cu o luminozitate de > 15 atunci când tencuiala se aplică pe masele de armare CarboNit sau CarbonSpachtel.

Grad de luciu – mat

Depozitare – La rece, uscat şi ferit de îngheţ. Se protejează de lumina directă a soarelui. Valabil 24 luni de ia data fabricaţiei, în recipiente originale, închise etanş.

Aderenţă la suport – 21,9 N/mm2

Permeabilitatea la vaporii de apă – clasa V2

Absorbţia de apă: Clasa W2

Aderenţa după îmbătrânire > 1,0 N/mm2

Nume Produs Structură Granuiaţie

(mm)

Consum

cca. (kg/m2)

Silicon Fassadenputz K10 Structură „bob lângă bob” 1,0 1.4-1.6
Silicon Fassadenputz K15 Structură „bob lângă bob” 1,5 2,4-2,7
Silicon Fassadenputz K20 Structură „bob lângă bob” 2,0 2,9-3,2
Silicon Fassadenputz K30 Structură „bob lângă bob” 3,0 3,8
Silicon Fassadenputz R20 Structură „zgâriată” 2,0 2,5-2,8
Silicon Fassadenputz K30 Structură „zgâriată” 3,0 3,0-3,2

Acestea valori sunt orientative, neluându-se în considerare pierderile de material la aplicare Consumul exact se determină prin efectuarea de probe. De asemenea, trebuie luate în considerar variaţii ale acestor consumuri datorită caracteristicile stratului suport şi a condiţiilor de aplicare.

AtenţieProdusul Silicon Fassadenputz K10 poate fi aplicat pe faţade numai în zona a cadramentelor au a şpaleţilor din jurul geamurilor/uşilor. Nu se recomandă aplicarea în suprafe mari sau pe întreaga faţadă.

Prelucrare

Suprafeţele trebuie să fie netede, curate, uscate, solide (fixe), portante şi fără substanţe de separare. Respectaţi VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Se îndepărtează suprafeţele fără capacitate portantă de lacuri, vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de răşini sintetice precum şi vopselele minerale fără capacitate portantă.

Straturile portante se curăţă uscat sau umed.

Mucegaiul, muşchii sau algele se înlătură cu jet de apă sub presiune, în conformitate cu dispoziţiile legale. Suprafaţa se spală bine cu Capatox şi se lasă să se usuce.

Suprafeţele murdare de fum industrial sau funingine se spală cu jet de apă sub presiune cu adaos de detergenţi, în conformitate cu dispoziţiile legale.

Materialul din găleată se va amesteca obligatoriu înaintea aplicării, utilizând pentru aceasta un mixer de putere cu turaţie redusă (max.400 rot/min).

Pe aceeaşi suprafaţă se vor aplica numai materiale cu număr de şarjă/colorate identic, în caz contrar, materialele se vor amesteca bine între ele pentru a se evita obţinerea unor nuanţe diferite.

Datorită utilizării materiilor prime naturale, respectiv a nisipului de marmură, este posibilă prezenţa uneori şi a unor granule colorate în nuanţe de gri sau bej-maro în tencuială. Aceasta este o proprietate a tencuielii şi nu reprezintă motiv de reclamaţie.

Tencuiala se aplică într-un strat uniform, la grosimea granulelor, cu fierul de glet inoxidabil. Stratul proaspăt aplicat se prelucrează cu o drişcă din plastic sau PU, în vederea obţinerii structurii dorite: tencuiala tip K se structurează circular, iar tencuiala tip R se structurează orizontal, vertical sau circular.

Unealta aleasă pentru structurare influenţează aspectul final al suprafeţei, aşadar se impune folosirea aceleiaşi unelte pe aceeaşi suprafaţă. în cazul aplicării prin pulverizarea, alegerea duzei se face în conformitate cu granulaţia tencuielii. Presiunea de lucru trebuie să fie de 0,3 – 0,4 MPa (3-4 bar).

Se va acorda o atenţie deosebită ca aplicarea prin pulverizare să se facă într-un strat uniform, evitându-se suprapunerile de material între etajele schelelor. Pentru a obţine o suprafaţă structurată uniform, suprafeţele alăturate se vor structura de acelaşi aplicator.

Pentru evitarea de suprapuneri vizibile (îmbinări între straturi), a dungilor inestetice pe suprafaţa finisată, este necesară prezenţa unui număr suficient de aplicatori pe schelă, care să aplice materialul „ud pe ud’’, fără întrerupere, dintr-o singură trecere.

Silicon-Fassadenputz nu este recomandat pentru suprafeţe orizontale cu acumulare de apă. înainte de aplicarea tencuielii decorative suprafaţa se amorsează cu Caparol Putzgrund, care se nuanţează într-o nuanţă similară tencuielii decorative. Amorsa, respectiv stratul intermediar trebuie să fie bine uscat înaintea aplicării stratului de finisaj.

Sisteme de termoizolaţie
Mase de armare minerale noi:
Se amorsează cu Caparol Putzgrund.

Mase de armare noi fără ciment:
Se amorsează cu Caparol Putzgrund.


Tencuieli din grupele de mortare P II şi PIII:
Pot fi finisate după păstrarea unui timp suficient de uscare, de regulă după 2 săptămâni, la cca. 20°C şi 65% umiditate relativă a aerului. In cazul unor condiţii meteorologice nefavorabile, cum e vântul sau ploaia, se va păstra un timp de uscare considerabil mai mare. Prin aplicarea suplimentară a unui strat de grund cu CapaGrund Universal scade riscul apariţiei eflorescenţelor de var, astfel că aceste tencuieli pot fi acoperite (finisate) după doar 7 zile de aşteptare.

Tencuieli vechi:
Reparaţiile tencuielilor trebuie să fie bine întărite şi uscate. Pe tencuielile foarte poroase, absorbante, uşor nisipoase, se aplică un strat de grund cu OptiGrund E.L.F. şi un strat intermediar cu Caparol Putzgrund. Pe tencuielile puternic nisipoase, făinoase, se aplică un strat de grund cu Dupagrund şi un strat intermediar cu Caparol Putzgrund.

Beton:
Suprafeţele de beton cu depozite de murdărie sau cu strat făinos se curăţa mecanic sau cu jet de apă sub presiune, în conformitate cu dispoziţiile legale. Pe tencuielile foarte poroase, uşor nisipoase sau absorbante se aplică un strat de grund cu OptiGrund E.L.F. Pe suprafeţele făinoase se aplică un strat de grund cu Dupa-grund. Ca strat intermediar se aplică Caparol Putzgrund.

Suprafeţe cu vopsea pe bază de dispersie, portante, mate
Suprafeţele mate, uşor absorbante, se acoperă (finisează) fără o pregătire prealabilă. Straturile vechi murdare, cretoase, se curăţă cu jet de apă sub presiune, în conformitate cu dispoziţiile legale, în cazul altor tipuri de curăţare (spălare, periere, pulverizare) se aplică un strat de grund cu Dupagrund. Ca strat intermediar se aplică Caparol Putzgrund.

Vopsele silicatice portante:
Se vopsesc cu produse Sylitol sau AmphiSilan.

Suprafeţe crăpate de tencuială sau beton:
Se vopsesc cu Cap-elast.

In timpul aplicării şi în faza de uscare, inclusiv pe timpul nopţii, temperatura stratului suport şi a aerului nu poate scădea sub + 5°C sau depăşi + 30°C. Nu se va lucra sub soare sau vânt puternic, ceaţă sau în condiţii de umiditate ridicată. Dacă este cazul, protejaţi faţada cu ajutorul prelatelor pentru schele.

La +20°C şi 65% umiditatea relativă a aerului, tencuiala este uscată la suprafaţă după 12 de ore iar după 24 de ore este rezistentă la ploaie. Este uscată în profunzime şi poate fi supusă unor solicitări după cca. 2-3 zile. Temperaturile mai scăzute şi umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare. Tencuiala se usucă fizic prin evaporarea umidităţii. în sezonul rece sau în condiţii de umiditate ridicată, se va păstra un timp de uscare mai îndelungat.

Se face imediat după utilizare, cu apă.

Recomandari

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Folosiţi în timpul şlefuirii filtru de praf P2. Este interzis consumul de alimente şi băuturi, precum şi fumatul, în timpul utilizării. La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă şi se consultă medicul. La contactul cu pielea, se spală imediat cu multă apă şi săpun. A nu se arunca la canalizare. A se evita dispersarea în mediu. în caz de înghiţire, a nu se provoca voma; se consultă imediat medicul şi i se arată ambalajul (recipientul) sau eticheta. A nu inspira vaporii/aerosolii formaţi la pulverizare.

Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează conform prevederilor legale ca deşeuri de vopsele pe bază de apă, resturile uscate de material ca vopsele uscate sau gunoi menajer.

Vezi fişa tehnică de securitate a produsului.

al acestui produs (Cat. A/c): 40 g/l (2010). Acest produs conţine max. 15 g/l COV.

In această publicaţie nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora.

In cazul necesităţii pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentaţii noştri comerciali. Suntem bucuroşi să vă oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.